Edycja kartoteki

Modyfikacja kartoteki kontrahenta wymaga użycia polecenia EDYCJA. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach

Kartoteka kontrahenta - edycja

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ, przycisk ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.