Historia

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla wskazanej kartoteki magazynowej wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.

Kartoteka magazynowa - podgląd

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.

Historia

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.

Kartoteka kontrahenta - historia

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.