Historia

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla kontrahenta wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.

Kartoteka kontrahenta - historia

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.