Wypożyczone

Wywołanie funkcji WYPOŻYCZONE to wyświetlenie zestawienia wypożyczonych narzędzi dla wybranego pracownika

Kartoteka pracownika - wypożyczone

Edycja kartoteki pracownika

Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach

Kartoteka pracownika - edycja

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ, przycisk ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.