Informacje

Menu Informacje to dostęp do raportów oraz zestawień. Raporty oraz zestawienia mogą się różnić w zależności od przeprowadzonego wdrożenia.