Kontrahenci

Po wywołaniu menu Kartoteki / Kontrahenci w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do przeglądania kartotek wg typu kontrahenta, dopisania nowej kartoteki, przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów bez podziału w rejestrze wszystkie – tabela a także do wyszukiwania określonej kartoteki wg. zdefiniowanych kryteriów.

Menu Kontrahenci