Nowa kartoteka

Po wywołaniu menu Nowa kartoteka zostaje wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki kontrahenta. Okno dopisania nowej kartoteki składa się z dwóch zakładek:

 • Dane ewidencyjne

Nowy kontrahent

 • Dane uzupełniające

W zakładce Dane ewidencyjne wypełniamy kolejno pola:

 • Aktywne – oznacza aktywność kartoteki. Pole domyślnie zaznaczone
 • Rodzaj – informacja wybierana ze skorowidza
 • Nazwa skrócona
 • Nazwa pełna
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Ulica
 • Telefon
 • E-mail

W zakładce Dane uzupełniające uzupełniamy kolejno:

 • Kraj – informacja wybierana z listy rozwijanej
 • NIP
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej notatki – komentarza.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany

Nowy kontrahent - komunikat