Szukaj

Po wywołaniu menu SZUKAJ zostanie wyświetlone okno umożliwiające wyszukanie kartoteki kontrahenta wg Nazwy, Miejscowości lub numeru NIP

Kontrahenci - szukaj

Po wpisaniu ciągu znaków w polu wyszukiwania zostaną wyświetlone wyniki przeprowadzonej operacji

Kontrahenci - szukaj, wyniki

Polecenie podgląd to wyświetlenie szczegółów wybranej kartoteki

Kartoteka kontrahenta - podgląd