Wszystkie – tabela

Menu Wszystkie – tabela to możliwość przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów. Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr kartotek kontrahentów.

Kontrahenci - wszyscy

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.