Pracownicy

Po wywołaniu menu Kartoteki / Pracownicy w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlony zostanie rejestr kartotek pracowników dopisanych do programu.

Rejestr Pracowników

W rejestrze aktywne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Więcej