Inwentaryzacja

Po wywołaniu menu Magazyn / Inwentaryzacja w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu inwentaryzacji, do przeglądania rejestru dokumentów inwentaryzacji bufor, przeglądania rejestru inwentaryzacji zatwierdzonych, a także możliwość przeglądania rejestrów wygenerowanych dokumentów nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz niedoborów inwentaryzacyjnych.

inwentaryzacja-menu