Nowa inwentaryzacja

Wywołanie menu NOWA INWENTARYZACJA wyświetla formularz dopisania dokumentu inwentaryzacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać w polach wyboru czy inwentaryzacja ma zostać przeprowadzona dla wybranego magazynu czy wskazanej Lokalizacji. W zależności od dokonanego wyboru aktywne staje się pole Magazyn lub Lokalizacja.

Jeżeli w polu wyboru został zaznaczony Magazyn wówczas należy wskazać w polu Magazyn dla którego magazynu ma zostać wygenerowany arkusz inwentaryzacyjny.

Po wskazaniu żądanego magazynu lub lokalizacji należy uruchomić funkcje – przycisk ZAPISZ, by został wygenerowany arkusz inwentaryzacji.

Arkusz zostanie wygenerowany pod warunkiem, że dla wskazanego magazynu czy lokalizacji nie istnieją dokumenty w buforze. Jeżeli takie występują zostanie wyświetlony komunikat a generowanie arkusza zostanie zablokowane

inwentaryzacja-komunikat

 

Jeżeli dla wybranego magazynu lub lokalizacji występują obroty i wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone wówczas dokument inwentaryzacji zostanie wygenerowany i zapisany do bufora.