Likwidacje

Po wywołaniu menu Magazyn / Likwidacje w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu likwidacji narzędzia, do przeglądania rejestru dokumentów likwidacji, do przeglądania rejestru pozycji dokumentów LK zapisanych do bufora oraz do przeglądania rejestru pozycji dokumentów likwidacji LK zatwierdzonych.

lk