Zestawienie pozycji bufor

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów rozchodu wewnętrznego zapisanych do bufora

rw-bufor

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: