Dokumenty wypożyczenia NPD

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów wypożyczeń narzędzi z wypożyczalni zewnętrznych. Na górze rejestru wyświetlane są dokumenty zapisane do bufora (oznaczone szarym kwadratem), a poniżej (oznaczone zielonym kwadratem) dokumenty zatwierdzone.

npd-rejestr

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.