Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń pracowników zatwierdzonych

nw-zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: