Zwroty

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Zwroty w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu zwrotu narzędzi przez pracownika oraz do przeglądania rejestru dokumentów zwrotów pracowników, a także do przeglądania zestawienia pozycji dokumentów zwrotów pracowniczych bufor i zatwierdzonych, a także do wprowadzenia nowego dokumentu zwrotu narzędzi do wypożyczalni zewnętrznej oraz do przeglądania rejestru dokumentów zwrotów do wypożyczalni zewnętrznych oarz do pzreglądania zestawienia pozycji dokumentów zwrotów zapisanych do bufora oraz zatwierdzonych.

zwroty