Dokumenty zwrotów NPD zatwierdzone

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów zwrotu narzędzi przez pracowników zapisanych do bufora

NPD zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.