Dokumenty zwrotów pracowników NP zatwierdzone

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr zatwierdzonych dokumentów zwrotu narzędzi przez pracowników.

NP zatwierdzone

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.