Program magazyn narzędziowy

Program magazynowy Narzędzia oferowany przez SoftwareStudio to nowoczesna aplikacja z której można korzystać w sieci lokalnej lub przez Internet. Program magazyn narzędziowy może być instalowany instalowany na własnych serwerach firmy lub działać jako program OnLine wynajęty w chmurze prywatnej.