Report Builder

Report Builder to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. W zależności od wersji serwera raportów (SQL 2008 czy 2008 R2) należy odpowiednio dobrać wersję programu Report Builder 2.0 lub 3.0
Praca z REPORT BUILDER rozpoczyna się od wybrania modelu raportu oraz układu danych w raporcie. Następnie następuje analzia modelu raportu, wybór pól z bazy danych, które mają zostać umieszczone w raporcie. W trakcie porjektowania raportu w dowolnym momencie można wyświetlić jego podgląd w celu weryfikacji poprawności projektu.
Opublikowany i udostępniony na serwerze SQL raport można wybrać z menu programu STUDIO RAPORTY.net Menu budowane jest dynamicznie na podstawie zainstalowanych raportów Microsoft SQL server.

Raportownie AdHoc
Aplikacja Report Builder została zaprojektowana z myślą o mniej zaawansowanych użytkownikach biznesowych, dlatego interfejs programu jest prosty i przypomina apliakcje pakiety MS Offcie 2007. Raporty przygotowywane w trybie Ad Hoc służą zazwyczaj do znalezienia szybkiej odpowiedzi na precyzyjne pytania, za pomocą report Builder dane te nie tylko możemy szybko odszukać, ale zaprezentować wyniki w ładnej formie graficznej, wydrukować oraz zapisac wyniki raportu do wielu różnych formatów np. Excel XLS, Word DOC, Acrobat PDF.
Szablony (wzorce) raportu
Projektowanie szbalonów raportów i wydruków odbywa się poprzez zapis w pliku w formacie RDL (schemat XML) a gotowe pliki instaluje się na serwerze raportów. należy jednak pamiętać, że opublikowane raporty na serwerze raportów nie ulegają migracji wprzypadku zmiany trybu pracy serwera z natywnego na zintegrowany. W związku z tym SoftwareStudio zaleca przechowywać kopie definicji raportów w oryginalnym formacie plików RDL w bezpiecznym folderze dysku NTFS, tak aby można było ponownie je opublikować.

Projektowanie raportu za pomocą Microsoft Report Builder
Program Microsoft Report Builder
tryb projektowania szablonu raportu
Program Microsoft Report Builder
tryb podglądu raportu AdHoc
Program Microsoft Report Builder
podgląd raportu za pomocą Studio Raportu
opublikowanego na SQL Server

Więcej obrazów na temat: Report Builder w albumie Picassa

Raport może posiadać parametry, które pozwalają użytkownikowi wskazać wstępne informacje filtrujące dane np. przedział czasowy, typ dokumentów itp.

Efektem działania procedury renderującej szablon raportu jest wynik wyświetlany na ekranie przez przeglądarkę internetową. Gotowy dokument można drukować, eksprotować do popularnych formatów plików PDF, DOC, XLS.

SoftwareStudio Sp. z o.o.