Supervisor w StudioSystem

StudioSystem udostępnia szereg modułów funkcjonalnych nazywanych rolami. Nadrzędną funkcję w systemie pełni użytkownik SUPERVISOR, który może przeglądać wszystkie role.

Użytkownik Supervisor w programie ma dostępny panel nawigacyjny wyświetlający wszystkie role grupowane wg kolumny ROLESYS

Poszczególne moduły
zawartość tabeli _role

SELECT
      [KOLEJNOSC]
      ,[PRX]
      ,[ROLA]
      ,[OPIS]
      ,[OBRAZEK]
      ,[ROLASYS]
  FROM [Studio_System].[dbo].[_role]

KOLEJNOSC PRX ROLA OPIS OBRAZEK ROLASYS
NULL SUP SuperVisor uniwersalna rola NULL SUP
100 ADM Administrator Administracja ~/images_50/Folder (Adorner in front) Locked48.png ADM
20 WMS Magazyn Magazyn Wysokiego Składowania WMS ~/images_50/Remove (Delete) Green64.png WMS
30 REK Reklamacje Reklamacje ~/images_50/Remove (Delete) Blue64.png REK
40 CRM Crm CRM ~/images_50/Remove (Delete) Orange64.png CRM
50 DOK Dokumenty Dokumenty ~/images_50/Remove (Delete) Purple64.png DOK
60 MMS Mms Utrzymanie Ruchu ~/images_50/Remove (Delete) Black64.png MMS
70 NAR Narzedziownia Narzędziownia ~/images_50/Remove (Delete) Grey Metallic64.png NAR
80 RAP Raporty Raporty ~/images_50/Remove (Delete) Yellow64.png RAP
31 KTR KTR Reklamacje KTR ~/images_50/Remove (Delete) Blue64.png REK
80 HRS HR – Sprzedaż HR Sprzedaż ~/images_50/Remove (Delete) Red64.png HRE
80 HRL HR – Logistyka HR Logistyka ~/images_50/Remove (Delete) Red64.png HRE

 pogrupowane są wg rodzaju w panele zapis w tabeli _skorowidze dla PRX=’ROL’

SELECT [PRX],[KOD],[OPIS]
  FROM [Studio_System].[dbo].[x_skorowidze]
  where PRX=’ROL’

PRX KOD OPIS
ROL WMS Studio Magazyn WMS.net
ROL REK Studio Reklamacje.net
ROL RAP Studio Raporty.net
ROL NAR Studio Narzędziownia.net
ROL MMS Studio CMMS.net
ROL HRE Studio HR.net
ROL DOK Studio Dokumenty.net
ROL CRM Studio CRM.net

taka organizacja pozwala na dostęp do wszystkich zdefiniowanych modułów. W praktyce jednak użytkownik zwykle korzysta z jednej roli, dlatego można uruchamiać panel administratora z parametrem

rola=XXX

gdzie XXX to 3 znakowy symbol roli

np. http://studiosystem.demo.softwarestudio.com.pl/SuperVisor.aspx?rola=WMS

spowoduje wyświetlenie menu supervisora z modułami dla roli WMS

Analogicznie można wywoływać pozostałe role.

SoftwareStudio Sp. z o.o.