Po pojawieniu się nowej wersji serwera Exchange 2010 zainteresowała nas funkcjonalność: w jaki sposób zostały ulepszone reguły pozwalające na dodawane podpisów osobistych i firmowych stopek do wiadomości pocztowych. Microsoft Exchange Server 2010 zapewnia nowy poziom niezawodności i wydajności, udostępniając funkcje, które upraszczają zarządzanie, zabezpieczają komunikację oraz — co szczególnie atrakcyjne dla użytkowników — pozwalają na większą mobilność bez zakłócania pracy. Microsoft Exchange, najważniejszy element rozwiązania ujednoliconej komunikacji firmy Microsoft, od dawna jest chętnie używany przez organizacje chcące udostępnić rozbudowaną funkcjonalność komunikacji i zapewnić jej dużą wydajność. Najnowsza wersja Exchange pozwala uzyskać lepsze wyniki biznesowe, umożliwiając skuteczne kontrolowanie kosztów wdrożenia, zarządzania i utrzymywania zgodności z uregulowaniami. Exchange udostępnia również zintegrowane funkcje chroniące przed wyciekiem informacji. Łącznie funkcjonalności te tworzą najlepsze rozwiązanie komunikacji i współpracy dostępne na rynku.

Instalacja Exchange Server 2010
Temat instalacji Exchange Server 2010, która przebiega praktycznie bez problemów. Jedyne co zwraca uwagę, to konieczność aktualizacji (upgrade) Windows 2008 do SP2 oraz ręcznego doinstalowania .NET Framework 3.0 SP1. Mogłoby się wydawać, że najnowszy .NET Framework powinien już być zainstalowany razem z SP2, ale tak nie jest. Męczące, podobnie jak w poprzednich wersjach, są również inne kroki, które należy wykonać ręcznie przed przystąpieniem do właściwej instalacji. A to trzeba jakiś serwis ustawić żeby startował automatycznie, a to jakiś inny systemu trzeba włączyć. Nie rozumiem, dlaczego autorzy nie zdecydowali się na włączanie tych funkcji automatycznie przez program instalacyjny, skoro i tak i tak nie da się bez nich przeprowadzić instalacji.
Exchange Management Console
Na pierwszy rzut oka nie ma zbyt wielu różnic w porównaniu z poprzednikiem. Ładuje się jedynie jakby szybciej. Okno konsoli pojawia się co prawda prawie natychmiast, jednak i tak trzeba czekać sporo na otwarcie „root noda” drzewa po lewej stronie. Zaraz po starcie konsola szuka serwerów dostępnych w sieci, a to trwa. Okno przez sporą chwilę wygląda tak, jak poniżej. Więc tak jak w poprzedniej wersji, trzeba swoje odczekać zanim program pozwoli cokolwiek ze sobą zrobić.

Dostęp z dowolnego miejsca

Udoskonalenia wprowadzone w najnowszej wersji Exchange zapewniają użytkownikom dostęp do wszystkich form komunikacji z jednego miejsca, ułatwiając współpracę zarówno w obrębie przedsiębiorstwa, jak i z partnerami biznesowymi. Stale rosnąca ilość informacji wpływających do skrzynki i wypływających z niej może spowodować jej przeciążenie, wpływające na wydajność pracy użytkownika. W Exchange 2010 wprowadzono nowe funkcje zwiększające wydajność, dzięki którym użytkownicy mogą łatwiej organizować i priorytetyzować otrzymywane wiadomości.
Użytkownicy codziennie korzystają z coraz bardziej zróżnicowanych technologii komunikacyjnych, ale standardowa poczta głosowa pozostaje jedną z najczęściej używanych i najważniejszych form komunikacji. Wymóg posiadania systemu poczty głosowej oddzielonego od pozostałych form komunikacji niepotrzebnie zwiększa koszty i utrudnia użytkownikom pracę. Dzięki Exchange 2010 można zastąpić standardowy system poczty głosowej rozwiązaniem ujednoliconym, zintegrowanym z zasadniczą platformą komunikacyjną. Nowy system umożliwi użytkownikom odbieranie wiadomości głosowych bezpośrednio w skrzynkach odbiorczych i zarządzanie nimi tak samo, jak wiadomościami e-mail, przy użyciu takich narzędzi jak Office Outlook i Outlook Web Access.

Powodzenie przedsiębiorstwa zależy od tego, czy uda mu się zwiększyć wydajność pracy użytkowników dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań technologicznych. Exchange Server 2010 pozwala na zwiększenie wydajności, zapewniając łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich funkcji komunikacyjnych — poczty e-mail, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i innych — z niemal dowolnej platformy, przeglądarki internetowej lub urządzenia dzięki zastosowaniu protokołów zgodnych ze standardem przemysłowym. Skrzynki odbiorcze są dla wielu użytkowników podstawowym narzędziem pracy. W wielu firmach Exchange jest używany, jako podstawa do stworzenia uniwersalnej skrzynki odbiorczej. 

Niezawodność
Ciągłe zmiany warunków biznesowych wymuszają optymalizowanie infrastruktury informatycznej w elastyczny sposób. Oznacza to konieczność inwestowania w rozwiązania zapewniające firmie niezawodność i swobodę działania. Exchange Server 2010 umożliwia dostosowanie sposobu wdrożenia do indywidualnych potrzeb i zapewnienie łatwego, nieprzerwanego dostępu użytkowników do wiadomości e-mail.

Można wybrać lokalne wdrożenie Exchange Server 2010, rozwiązanie Exchange Online, czyli usługę udostępnianą w hostingu przez firmę Microsoft, lub połączenie obu opcji. Stosowana przez firmę Microsoft strategia Software plus Services oznacza, że klienci mogą wdrażać rozwiązania dające większą elastyczność i większe możliwości w zależności od potrzeb, nie zakłócając przy tym pracy użytkowników ani nie zmieniając sposobu obsługi.

Exchange Server jak zawsze udostępnia szerszy zakres opcji sprzętowych — od tradycyjnych sieci SAN po ekonomiczne rozwiązania DAS. Wprowadzone w najnowszej wersji Exchange udoskonalenia w bazie danych skrzynek pocztowych powodują, że można uzyskać nawet 50% redukcję liczby operacji wejścia-wyjścia na sekundę w stosunku do Exchange Server 2007, a także lepsze zabezpieczenie przed uszkodzeniem danych.

żródło: microsoft.com

SoftwareStudio Sp. z o.o.