Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe narzędzi i materiałów eksploatacyjnych są integralną częścią programu i umożliwiają wygodne korzystanie z danych w innych modułach, takich jak moduł wypożyczalni narzędzi, moduł zakupów czy moduł likwidacji. Dzięki temu wszystkie operacje związane z narzędziami i materiałami eksploatacyjnymi są scentralizowane, a procesy zarządzania stają się bardziej efektywne i przejrzyste.

Kartoteki magazynowe

Kartoteka magazynowa narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) Magazyn Narzędzi Magazyn Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.

program do wypożyczalni sprzętu 4

Kartoteka magazynowa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych

Kartoteka magazynowa narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania magazynem narzędzi i materiałów w firmie. Pozwala ona na dokładną rejestrację, kontrolę i śledzenie stanów magazynowych, wypożyczeń, zakupów oraz zużycia narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.

Magazyn Narzędzi

Magazyn narzędzi służy do ewidencjonowania wszystkich narzędzi dostępnych w firmie. W kartotece magazynowej narzędzi można definiować i przechowywać informacje dotyczące poszczególnych narzędzi, takie jak nazwa narzędzia, numer katalogowy, producent, data zakupu, stan magazynowy, lokalizacja w magazynie i wiele innych istotnych danych. Dzięki temu można łatwo monitorować dostępność narzędzi, planować zakupy oraz kontrolować zużycie.

Magazyn Materiałów Eksploatacyjnych

Magazyn materiałów eksploatacyjnych służy do ewidencjonowania różnych materiałów zużywalnych, takich jak smary, chłodziwa, filtry, taśmy i inne. W kartotece magazynowej materiałów eksploatacyjnych można definiować informacje dotyczące każdego materiału, takie jak nazwa materiału, kod, dostawca, jednostka miary, stan magazynowy, cena itp. Pozwala to na skuteczne zarządzanie stanami magazynowymi materiałów eksploatacyjnych, planowanie uzupełnień oraz kontrolę zużycia.
Kartoteka magazynowa narzędzi i materiałów eksploatacyjnych jest integralną częścią programu i umożliwia wygodne korzystanie z danych w innych modułach, takich jak moduł wypożyczalni narzędzi, moduł zakupów czy moduł likwidacji. Dzięki temu wszystkie operacje związane z narzędziami i materiałami eksploatacyjnymi są scentralizowane, a procesy zarządzania stają się bardziej efektywne i przejrzyste.

Podział kartotek magazynowych

W programie można definiować dowolny podział kartotek wg wielu rodzajów cech. Przykładowo magazyn BHP służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp. Magazyn narzędzi pozwala definiować dodatkowe pomocnicze kartoteki: kartoteka rodzajów narzędzi (np. wiertarki, szlifierki, suwmiarki). Dostęp do kartotek zapewnia zarówno aplikacja magazynowa Android (magazynowy kolektor danych) jak i strona www.

Program umożliwia elastyczny podział kartotek magazynowych, co pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie różnymi rodzajami materiałów. Oto przykładowe podziały kartotek w programie:

Magazyn BHP

Magazyn BHP służy do ewidencjonowania materiałów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Można w nim rejestrować odzież ochronną, środki czystości, sprzęt ochronny i inne artykuły związane z BHP. Dzięki tej kartotece można skutecznie kontrolować stan zapasów i dokonywać zarządzania środkami ochrony osobistej w firmie.

Magazyn Narzędzi

Magazyn narzędzi umożliwia definiowanie pomocniczych kartotek związanych z różnymi rodzajami narzędzi. Na przykład można utworzyć kartotekę rodzajów narzędzi, takich jak wiertarki, szlifierki, suwmiarki itp. Dzięki temu można dokładnie monitorować i zarządzać różnymi kategoriami narzędzi, kontrolować stan magazynowy dla każdej z nich i planować zakupy zgodnie z potrzebami.
Warto zaznaczyć, że dostęp do kartotek magazynowych jest możliwy zarówno poprzez aplikację magazynową Android (tzw. magazynowy kolektor danych), jak i przez stronę internetową programu. Dzięki temu użytkownicy mają wygodny dostęp do danych magazynowych, niezależnie od miejsca i urządzenia, co ułatwia zarządzanie i szybkie podejmowanie decyzji.

Identyfikacja narzędzi

Identyfikator narzędzia może być nadawany automatycznie lub ręcznie przez użytkownika. Zakres funkcjonalny kartoteki może być dostosowany wg potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy (zakres ustalonych uprawnień pracownika – określone role).

Zakres informacji

Najczęściej wykorzystywany zakres: indeks narzędzia indeks z systemu ERP indeks dostawcy numer ewidencyjny działu kontroli przyrządów pomiarowych nazwa narzędzia rodzaj narzędzia lokalizacja – miejsce składowania narzędzia identyfikator kodu kreskowego termin następnej kontroli technicznej i legalizacji narzędzia, czasookres wykonywania przeglądów i kontroli określenie stanów minimalnych i maksymalnych stan dostępny i stan księgowy jednostka miary cena zakupu zdjęcia opis – dowolny komentarz.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Historia obrotów magazynowych w narzędziowni

Aplikacja dla narzędziowca. Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu – kartoteki magazynowej. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku ZAKOŃCZ.
Historia obrotów magazynowych w narzędziowni

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Służba utrzymania ruchu
ss_administrator

Służba utrzymania ruchu

TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, to jedno z rozwiązań CMMS, które oferuje kompleksowe funkcjonalności i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Program do wypożyczalni sprzętu budowlanego
ss_administrator

Program do wypożyczalni sprzętu budowlanego

TCS.net to kompleksowe oprogramowanie stworzone przez firmę SoftwareStudio, które może być wykorzystane do zarządzania wypożyczalnią sprzętu budowlanego. Ten specjalnie zaprojektowany moduł umożliwia skuteczne zarządzanie procesem wypożyczania i zwrotu sprzętu budowlanego, co przyczynia się do efektywności i profesjonalizmu działalności wypożyczalni.

Program do ewidencji sprzętu
ss_administrator

Program do ewidencji sprzętu

Program TCS.net to zaawansowane oprogramowanie do ewidencji sprzętu, które umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami sprzętowymi. Dzięki jego funkcjom i możliwościom, użytkownicy mogą precyzyjnie rejestrować, śledzić i kontrolować swój sprzęt, zapewniając płynność procesów i minimalizując ryzyko straty lub uszkodzenia. Intuicyjny interfejs i łatwość obsługi sprawiają, że TCS.net jest dostępny dla każdego, niezależnie od poziomu wiedzy technicznej. Jeśli chcesz zoptymalizować zarządzanie swoim sprzętem, warto rozważyć wykorzystanie tego innowacyjnego programu.