Rejestr narzędzi

Rejestr narzędzi

Aby uzyskać dostęp do rejestru narzędzi, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Zlokalizuj menu znajdujące się w górnej części ekranu.
W sekcji KARTOTEKI znajdź i wybierz pozycję MAGAZYNOWE.
Po wybraniu tej opcji, pulpit nawigacyjny zostanie załadowany, a na ekranie zostaną wyświetlone rejestry narzędzi.
W pulpicie nawigacyjnym można znaleźć różne rejestry narzędzi, które można przeglądać i filtrować według poszczególnych kategorii. W przypadku, gdy chcesz zobaczyć wszystkie narzędzia, możesz wybrać opcję „Wszystkie” w tabeli.

Po wybraniu odpowiedniej kategorii lub opcji „Wszystkie”, zostanie wyświetlona tabela zawierająca kartoteki asortymentowe narzędzi. Możesz przeglądać informacje o poszczególnych narzędziach, takie jak nazwa, numer katalogowy, dostawca, stan magazynowy, cena i inne istotne dane.

Dzięki rejestrowi narzędzi można efektywnie zarządzać magazynem narzędzi, monitorować dostępność, śledzić ilości, aktualizować informacje oraz dokonywać wszelkich niezbędnych operacji związanych z zarządzaniem narzędziami.

Przez korzystanie z rejestru narzędzi w programie można łatwo odnaleźć potrzebne narzędzia, sprawdzić ich dostępność, zaplanować wypożyczenia lub zakupy, a także utrzymać pełną kontrolę nad zasobami narzędziowymi w magazynie.

Wnioskując, rejestr narzędzi stanowi kluczowy element w systemie magazynowym, umożliwiający przejrzyste zarządzanie i kontrolę nad narzędziami w magazynie.

program do zarządzania narzędziownią
program do zarządzania narzędziownią

Funkcje aktywne w rejestrach narzędzi

W rejestrach narzędzi dostępne są różne funkcje, które umożliwiają efektywne zarządzanie kartotekami. Oto kilka z tych funkcji:

 • Dopisanie. Pozwala na dodanie nowej pozycji do rejestru narzędzi. Można wprowadzić wszystkie istotne informacje o narzędziu, takie jak nazwa, numer katalogowy, dostawca, stan magazynowy, cena itp.
 • Edycja. Umożliwia modyfikację istniejących danych w kartotece narzędzi. Można aktualizować informacje, zmieniać parametry, dostawców, ceny i inne dane związane z narzędziem.
 • Podgląd kartoteki. Zapewnia szczegółowy widok informacji zawartych w kartotece narzędzia. Można przeglądać wszystkie parametry, historię obrotów, przypisane badania, zdjęcia i inne dane dotyczące narzędzia.
 • Dopisanie parametrów badań. Pozwala na dodanie specyficznych parametrów badań dla narzędzi. Można określić wymagane badania techniczne, okresy kontrolne, normy i inne informacje dotyczące badań narzędziowych.
 • Przeglądanie historii obrotów magazynowych. Umożliwia śledzenie historii operacji związanych z danym narzędziem, takich jak wypożyczenia, zwroty, zakupy, likwidacje itp. Można zobaczyć daty, ilości, osoby odpowiedzialne i inne szczegóły dotyczące obrotów magazynowych.

W zakładce „Dane Ewidencyjne” w rejestrze narzędzi można dokonać szczegółowego uzupełnienia informacji dotyczących kartoteki. Wystarczy wybrać odpowiedni typ kartoteki, grupę, podać indeks narzędzia, a także wybrać rodzaj narzędzia z listy rozwijanej. Dzięki tym informacjom można dokładnie zidentyfikować narzędzie i przyporządkować je do odpowiednich kategorii.

Dzięki tym funkcjom rejestrów narzędzi w programie można skutecznie zarządzać kartotekami, aktualizować dane, śledzić historię operacji oraz utrzymać pełną kontrolę nad narzędziami w magazynie.

Tworzenie kartoteki narzędzia

Aby utworzyć kartotekę narzędzia, należy przeprowadzić kilka kroków i podać odpowiednie informacje. Oto opis poszczególnych pól i kroków w procesie tworzenia kartoteki narzędzia:

Krok 1: Dane podstawowe

 • Numer katalogowy: Podaj unikalny numer identyfikacyjny narzędzia.
 • Kod kreskowy: Jeśli narzędzie posiada kod kreskowy, wprowadź go tutaj.
 • Nazwa: Wpisz nazwę narzędzia.
 • Opis: Dodaj dowolny opis lub dodatkowe informacje o narzędziu.
 • Kod PN: Jeśli narzędzie posiada specyficzny kod producenta (PN – Part Number), podaj go.

Krok 2: Informacje dodatkowe

 • Jednostka: Wybierz jednostkę miary narzędzia, np. sztuki, komplety itp.
 • Numeracja: Określ sposób numeracji narzędzi, np. automatyczna generacja numerów seryjnych.
 • Magazyn: Wybierz magazyn, do którego zostanie przypisana kartoteka narzędzia.
 • Dostawca: Wybierz dostawcę, od którego zostało zakupione narzędzie.
 • Wydział: Przypisz narzędzie do odpowiedniego wydziału lub działu organizacji.
 • Producent: Wybierz producenta narzędzia.

Krok 3: Dane uzupełniające

 • Miejsce składowania: Wybierz domyślne miejsce składowania dla narzędzia.
 • Konto MPK: Wybierz odpowiednie konto MPK (miejsca powstawania kosztów) dla narzędzia.
 • Cechy narzędzia: Dodaj dodatkowe cechy lub atrybuty narzędzia, jeśli istnieją.

Krok 4: Informacje finansowe

 • Cena zakupu: Wpisz cenę zakupu narzędzia.
 • Cena ewidencyjna: Podaj cenę ewidencyjną narzędzia.
 • Czas amortyzacji: Określ czas amortyzacji narzędzia w miesiącach.
 • Czas gwarancji: Wpisz czas gwarancji narzędzia w miesiącach.
  Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku „Zapisz”, zostanie utworzona nowa kartoteka narzędzia z wprowadzonymi danymi. Kartoteka ta będzie zawierać wszystkie podane informacje i będzie gotowa do dalszego zarządzania i śledzenia w systemie.

Dzięki tym danym będziesz miał pełną kontrolę nad kartotekami narzędzi, ich lokalizacją, dostawcami, informacjami finansowymi i innymi istotnymi szczegółami.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Służba utrzymania ruchu
ss_administrator

Służba utrzymania ruchu

TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, to jedno z rozwiązań CMMS, które oferuje kompleksowe funkcjonalności i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Program do wypożyczalni sprzętu budowlanego
ss_administrator

Program do wypożyczalni sprzętu budowlanego

TCS.net to kompleksowe oprogramowanie stworzone przez firmę SoftwareStudio, które może być wykorzystane do zarządzania wypożyczalnią sprzętu budowlanego. Ten specjalnie zaprojektowany moduł umożliwia skuteczne zarządzanie procesem wypożyczania i zwrotu sprzętu budowlanego, co przyczynia się do efektywności i profesjonalizmu działalności wypożyczalni.

Program do ewidencji sprzętu
ss_administrator

Program do ewidencji sprzętu

Program TCS.net to zaawansowane oprogramowanie do ewidencji sprzętu, które umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami sprzętowymi. Dzięki jego funkcjom i możliwościom, użytkownicy mogą precyzyjnie rejestrować, śledzić i kontrolować swój sprzęt, zapewniając płynność procesów i minimalizując ryzyko straty lub uszkodzenia. Intuicyjny interfejs i łatwość obsługi sprawiają, że TCS.net jest dostępny dla każdego, niezależnie od poziomu wiedzy technicznej. Jeśli chcesz zoptymalizować zarządzanie swoim sprzętem, warto rozważyć wykorzystanie tego innowacyjnego programu.