Program Produkcja MRP (enova)

Program Produkcja MRP (enova)

Firma Soneta Sp. z o.o. z Krakowa rozbudowała program enova moduł Handel o rozwiązanie do kontroli i rozliczania produkcji klasy MRP II. Celem modułu produkcja programu enova jest stworzenie dodatkowego modułu jako uzupełnienia modułu Handel, służącego do obsługi zaawansowanej kompletacji lub prostej produkcji.
Moduł PRODUKCJA programu Enova udostępnia następujące funkcjonalności:

 • Definiowanie technologii wytworzenia produktu, jako zbioru operacji, dla których zdefiniowane są listy surowców potrzebnych do ich wykonania, listy powstających w ich wyniku produktów oraz dodatkowe koszty operacji. 
 • Tworzenie zleceń produkcyjnych w oparciu o technologie. 
 • Wykonywanie kalkulacji kosztu wytworzenia z poziomu technologii lub zlecenia. 
 • Generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów z poziomu zlecenia dla wybranego surowca, wybranej czynności lub dla całego zlecenia. 
 • Generowanie zamówienia na surowce z poziomu zlecenia lub przy pomocy generatora zamówień.

Obiekty modułu PRODUKCJA

Moduł kompletacji/produkcji wymaga następujących dodatkowych obiektów:

 • Technologia 
 • Operacja 
 • Surowiec/produkt 
 • Koszt 

oraz nowego dokumentu Zlecenie produkcyjne (w strukturze dokumentów handlowych). 

Następujące obiekty wymagają zmian: 

 • Definicja dokumentu: parametr włączający związek dokumentu z technologią 
 • Relacja między dokumentami: nowy typ relacji powodujący powiązanie surowców i produktów z technologii z pozycjami dokumentu podrzędnego

źródło: Soneta Sp. z o.o.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

No post found!

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Program do identyfikacji sprzętu
SAdam

SQL Azure

Zobacz jak działa Narzędziarnia SQL Azure w programie TCS.net! Oprogramowanie dla narzędziowni Windows Azure System Windows Azure to otwarta i elastyczna platforma usług w chmurze oferowana przez firmę Microsoft…. Windows Azure Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz

SAdam

Kartoteki kontrahentów

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników. Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

SAdam

Administrator programu magazynowego

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.