Firma Soneta Sp. z o.o. z Krakowa rozbudowała program enova moduł Handel o rozwiązanie do kontroli i rozliczania produkcji klasy MRP II. Celem modułu produkcja programu enova jest stworzenie dodatkowego modułu jako uzupełnienia modułu Handel, służącego do obsługi zaawansowanej kompletacji lub prostej produkcji.
Moduł PRODUKCJA programu Enova udostępnia następujące funkcjonalności:

 • Definiowanie technologii wytworzenia produktu, jako zbioru operacji, dla których zdefiniowane są listy surowców potrzebnych do ich wykonania, listy powstających w ich wyniku produktów oraz dodatkowe koszty operacji. 
 • Tworzenie zleceń produkcyjnych w oparciu o technologie. 
 • Wykonywanie kalkulacji kosztu wytworzenia z poziomu technologii lub zlecenia. 
 • Generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów z poziomu zlecenia dla wybranego surowca, wybranej czynności lub dla całego zlecenia. 
 • Generowanie zamówienia na surowce z poziomu zlecenia lub przy pomocy generatora zamówień.

Obiekty modułu PRODUKCJA

Moduł kompletacji/produkcji wymaga następujących dodatkowych obiektów:

 • Technologia 
 • Operacja 
 • Surowiec/produkt 
 • Koszt 

oraz nowego dokumentu Zlecenie produkcyjne (w strukturze dokumentów handlowych). 

Następujące obiekty wymagają zmian: 

 • Definicja dokumentu: parametr włączający związek dokumentu z technologią 
 • Relacja między dokumentami: nowy typ relacji powodujący powiązanie surowców i produktów z technologii z pozycjami dokumentu podrzędnego

źródło: Soneta Sp. z o.o.

SoftwareStudio Sp. z o.o.