SharePoint wersja 2010 jeszcze lepiej integruje się z aplikacjami Office, od MS Word, aż po MS Project, oferuje nowe funkcje i jest bardziej intuicyjna dla użytkownika. SharePoint stał się w ostatnich latach standardem do budowy wewnątrzfirmowych portali wspierających pracę grupową, komunikację, zarządzanie wiedzą i workflow.

​Program Microsoft SharePoint 2010 ułatwia współpracę. Pozwala on pracownikom konfigurować witryny sieci Web służące do wymiany informacji z innymi osobami, zarządzać całym cyklem życia dokumentów oraz publikować raporty, dzięki którym wszyscy będą podejmować trafniejsze decyzje.


Wybór funkcji programu SharePoint 2010 ułatwia firmie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Program SharePoint 2010 pozwolą pracownikom dzielić się wiedzą i pomysłami, tworzyć odpowiadające specyficznym potrzebom niestandardowe rozwiązania i odnajdywać odpowiednie dane biznesowe w celu podejmowania trafniejszych decyzji. W zakresie IT program SharePoint 2010 przyczynia się do obniżenia wydatków na szkolenia i konserwację oraz pozwala zaoszczędzić pracę i czas i skupić się na ważniejszych celach biznesowych.​

program sharepoint portal server 2010
kalendarz

Wykonanie zadania zajmuje grupie mniej więcej cztery razy więcej czasu niż jednej osobie. W trakcie pracy zespołowej często okresy gorączkowego działania przeplatają się z okresami bezczynności. Nie lada wyzwanie stanowi zgromadzenie wszystkich osób w jednym miejscu i o jednej porze, rozdzielanie pracy na zadania, które mogą wykonywać poszczególni członkowie zespołu, upewnianie się, że każdy ma odpowiednie materiały, aby wykonać przydzielone mu zadania, i zebranie wszystkich informacji w jeden, zgrabny, dopracowany projekt. Naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom wychodzi technologia Microsoft SharePoint, stanowiąca jądro pakietu Microsoft Office 2010. Jest to zestaw produktów i usług, dzięki którym organizowanie, udostępnianie i wyszukiwanie informacji, należące do codziennych zadań pracowników, będzie przebiegało gładko i bezproblemowo.

program sharepoint portal server 2010
projekty

W pakiecie Office 2010 dostępna jest usługa SharePoint Server, bazująca na serwerach Windows.NET Server i SQL Server, co miedzy innymi pozwala korzystać z zalet kompleksowej obsługi standardu XML.

Dzięki temu nad projektami mogą pracować pracownicy jednego działu lub osoby rozrzucone po całym świecie. Technologia SharePoint pozwala dostarczać materiały do witryny, ściągać je i komentować, tworzyć obszary robocze dokumentów i spotkań oraz komunikować się z pozostałymi członkami zespołu z dowolnego miejsca, w którym mają dostęp do sieci WWW.

POWIADOMIENIA WITRYNY SHAREPOINT

program sharepoint portal server 2010
dyskusje

W witrynie SharePoint możemy skonfigurować powiadomienia (alerty) dotyczące dokumentów i działań, aby otrzymywać powiadomienia, gdy nowe elementy zostaną dodane, zmodyfikowane, usunięte lub przedyskutowane. Mamy możliwość określić częstotliwość wysyłania alertów oraz raportów podsumowujących zmiany w bibliotece dokumentów. Jest to szczególnie przydatne, na przykład gdy pracujemy nad pilnym materiałem i musimy dokonywać wszystkich zmian przed upływem określonego terminu. Zamiast sprawdzać codziennie w witrynie, czy członek zespołu załadował swoją część dokumentu, możemy przypisać alert do biblioteki, aby automatycznie dostać powiadomienie pocztą elektroniczną, gdy zostanie do niej dodany plik. Wówczas nie musimy się martwić o naglący termin, gdyż SharePoint i Outlook zatroszczą się o to, abyśmy się nie spóźnili.

Po skonfigurowaniu alerty, w skrzynce odbiorczej pojawi się potwierdzenie, że cały proces został przeprowadzony pomyślnie. Tego typu wiadomości będziemy dostawać, gdy jakiś dokument zostanie dodany, usunięty, zaewidencjonowany lub przedyskutowany. Będzie ona zawsze zawierać dwa łącza, które pozwolą obejrzeć zmiany w witrynie lub przenieść się do na stronę zarządzania alertami, aby zmodyfikować ich parametry.

Usługi programu Excel (Excel Services)

program sharepoint portal server 2010
dokumenty

Usługi programu Excel zostały wprowadzone jako nowa funkcjonalność w Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pozwalają one na uzyskanie dostępu do arkusza Microsoft Excel, z możliwością interakcji z zawartością arkusza, dla użytkowników posiadających samą przeglądarkę internetową (czyli nawet dla użytkowników bez zainstalowanego arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel). Cykliczna publikacja arkusza na stronach MOSS 2007 pozwoli na stały dostęp do aktualnych wersji raportów z dowolnego miejsca. Dodatkowo instalowany z SharePoint web service pozwala na wykorzystanie możliwości obliczeniowych Microsoft Excel we własnych aplikacjach.

Usługi programu Excel (ang. Excel Services) dostępne są tylko w najwyższej wersji Microsoft Office SharePoint Server 2007 – czyli w wersji Enterprise, którą również nazywa się wersją Premium. Podstawowe cechy i możliwości usług programu Excel to:

 • usługi programu Excel to rozwiązanie serwerowe na platformie SharePoint;
 • silnik obliczeniowy MS Excel znajduje się po stronie serwera (obliczenia na opublikowanym arkuszu Microsoft Excel nie są wykonywane po stronie klienta);
 • publikowany arkusz przedstawiony jest w przeglądarce w postaci renderowanej przez serwer strony w formacie HTML.

Opublikowany arkusz może zawierać następujące elementy:

 • dane i formuły;
 • funkcje użytkownika;
 • tabele (również tabele przestawne);
 • wykresy (również tabele przestawne).

Możliwa jest interakcja w przeglądarce z elementami arkuszu, w tym miedzy innymi: stosowanie filtrów,
sortowanie, korzystanie z funkcjonalności wykresów i tabel przestawnych, korzystanie z funkcjonalności konspektów, wprowadzanie danych do komórek z parametrami bez możliwości zapisywania zmian.
W usługach programu Excel możliwe jest odczytanie zawartości opublikowanego arkusza, interakcja z zawartością arkusza (np. filtrowanie i sortowanie) i wprowadzenie wartości do komórek zdefiniowanych jako komórki z parametrem (bez możliwości do zapisu wprowadzonych wartości), publikowanie wcześniej stworzonych za pomocą aplikacji Microsoft Office Excel 2007 całych skoroszytów, lub tylko ich wybranych elementów, otwarcie własnej sesji z arkuszem (sesji niezależnej od sesji nawiązanej przez innych użytkowników).

W aplikacji Microsoft Excel 2007/2010 można stworzyć arkusz Microsoft Excel i opublikować go na stronach SharePoint. Za pomocą przeglądarki internetowej można tylko i wyłącznie przeglądać zawartość skoroszytu. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel można otworzyć wcześniej zmodyfikowany arkusz z pełną możliwością modyfikacji skoroszytu i publikacji nowej wersji. Aplikacje firm partnerskich mogą korzystać z usługi sieciowej MOSS 2007 do wykonywania obliczeń MS Excel w tych aplikacjach.

WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA

Wdrożenie oprogramowania jest to etap cyklu życia systemu informatycznego, polegający na wprowadzeniu w życie. Warunkiem koniecznym prawidłowego wdrożenia jest posiadanie kompletnej dokumentacji, która uwzględnia: dokumentację oprogramowanie, dokumentację dla użytkownika oraz dokumentację dla administratora systemu. Przykładowe  etapy procesu wdrożenia:

 1. Przygotowanie dokumentacji;
 2. Przygotowanie infrastruktury technicznej;
 3. Przygotowanie systemu informatycznego do eksploatacji;
 4. Testowanie systemu;
 5. Właściwe (produkcyjne) uruchomienie systemu,
Strategie wdrażania systemu
Różnie przedsiębiorstwa podchodzą do problematyki związanej z rozwiązaniem problematyki wdrożenia oprogramowania, najczęściej spotyka się z kilkoma strategiami wdrożeń:
 • strategia cząstkowa – wdrażanie o mniejszym stopniu ryzyka, ale może generować większe koszty od strategii całościowej. Bezpieczne w przypadku dużych systemów informatycznych, polega na wdrażaniu po kolei części systemu, np. ze względu na podział geograficzny czy funkcjonalny;
 • strategia równoległa – jednoczesne przetwarzanie danych w starym i nowym systemie. Jest to najbardziej bezpieczna strategia, ale również najdroższa. Może być konfliktogenna z uwagi na grupy pracowników pracujących na starym i nowym systemie, na ich różne wymagania i oczekiwania;
 • strategia całościowa – polega na implementacji nowego systemu i równoczesnej rezygnacji ze starego systemu. To najwygodniejsze i najmniej kosztowne rozwiązanie, o ile wdrażany system był poprawnie wykonany. Wadą jest brak odwrotu od nowego systemu, ponieważ stary już nie istnieje. Strategia ta jest obarczona wysokim ryzykiem.
SoftwareStudio Sp. z o.o.