Program Microsoft SharePoint 2010 ułatwia pracę grupową, szczególnie w firmach wieloodziałowych lub prowadzących tzw. „wirtualne biura”. Pozwala on pracownikom konfigurować witryny sieci Web służące do wymiany informacji z innymi osobami, zarządzać całym cyklem życia dokumentów oraz publikować raporty, dzięki którym wszyscy będą podejmować trafniejsze decyzje.

Microsoft SharePoint 2010 jeszcze lepiej integruje się z aplikacjami Office, od MS Word, aż po MS Project, oferuje nowe funkcje i jest bardziej intuicyjna dla użytkownika. SharePoint stał się w ostatnich latach standardem do budowy wewnątrzfirmowych portali wspierających pracę grupową, komunikację, zarządzanie wiedzą i workflow.

Wybór funkcji programu SharePoint 2010 ułatwia firmie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Program SharePoint 2010 pozwolą pracownikom dzielić się wiedzą i pomysłami, tworzyć odpowiadające specyficznym potrzebom niestandardowe rozwiązania i odnajdywać odpowiednie dane biznesowe w celu podejmowania trafniejszych decyzji. W zakresie IT program SharePoint 2010 przyczynia się do obniżenia wydatków na szkolenia i konserwację oraz pozwala zaoszczędzić pracę i czas i skupić się na ważniejszych celach biznesowych.​

Technologia SharePoint pozwala dostarczać materiały do witryny, ściągać je i komentować, tworzyć obszary robocze dokumentów i spotkań oraz komunikować się z pozostałymi członkami zespołu z dowolnego miejsca, w którym mają dostęp do sieci WWW.

W aplikacji Microsoft Excel 2007/2010 można stworzyć arkusz Microsoft Excel i opublikować go na stronach SharePoint. Za pomocą przeglądarki internetowej można tylko i wyłącznie przeglądać zawartość skoroszytu. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel można otworzyć wcześniej zmodyfikowany arkusz z pełną możliwością modyfikacji skoroszytu i publikacji nowej wersji. Aplikacje firm partnerskich mogą korzystać z usługi sieciowej do wykonywania obliczeń MS Excel w tych aplikacjach. Usługi programu Microsoft Excel zostały wprowadzone jako nowa funkcjonalność w Microsoft Office SharePoint Server 2007.