Magazyn Narzędzi

Wprowadzenie elastyczności i narzędzi administracyjnych do programu Magazyn Narzędzi było naszym głównym celem podczas prac nad nową wersją. Wierzymy, że te zmiany przyczynią się do jeszcze lepszej wydajności i użytkowości programu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie go do ich unikalnych wymagań i procesów biznesowych.

We wrześniu 2011 roku zakończyliśmy pracę nad zmianami nowej wersji programu Magazyn Narzędzi. Lista wprowadzonych zmian jest duża, szczególnie duży nacisk położyliśmy na elastyczność programu związaną z konfiguracją za pomocą narzędzi administracyjnych, które nie wymagają zmian w plikach konfiguracyjnych.

Nowa wersja programu Magazyn Narzędzi: elastyczność i konfiguracja

We wrześniu 2011 roku zakończyliśmy pracę nad nową wersją programu Magazyn Narzędzi, która wprowadza wiele istotnych zmian i ulepszeń. Jednym z głównych obszarów, na które skoncentrowaliśmy się podczas prac nad tą wersją, było zwiększenie elastyczności programu oraz możliwość łatwej konfiguracji za pomocą narzędzi administracyjnych.

Elastyczność programu

Pragniemy, aby program Magazyn Narzędzi był jak najbardziej elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników. Dlatego w nowej wersji skupiliśmy się na zapewnieniu większej elastyczności w zakresie konfiguracji i personalizacji programu. Użytkownicy będą mieli większe możliwości dostosowania programu do swoich specyficznych wymagań i preferencji.

Konfiguracja za pomocą narzędzi administracyjnych

Jednym z ważnych aspektów nowej wersji programu jest wprowadzenie narzędzi administracyjnych, które umożliwiają konfigurację programu bez konieczności bezpośrednich zmian w plikach konfiguracyjnych. To oznacza, że użytkownicy będą mogli dostosować program do swoich potrzeb za pomocą intuicyjnego interfejsu, bez konieczności zgłaszania prośby do zespołu technicznego lub edycji plików konfiguracyjnych ręcznie.

Zwiększona kontrola i łatwość dostosowania

Dzięki narzędziom administracyjnym użytkownicy będą mieli większą kontrolę nad różnymi aspektami programu Magazyn Narzędzi. Będą mogli dostosować ustawienia związane z katalogowaniem narzędzi, zarządzaniem wypożyczeniami, śledzeniem historii i wieloma innymi funkcjami. To oznacza, że program będzie bardziej elastyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Program Magazyn Narzędzi

Oprogramowanie służy do ewidencji dowolnych materiałów, wyposażenia, środków trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem przydzielania wyposażenie pracowników w sprzęt, narzędzia lub inne środki trwałe.

Oprogramowanie do obsługi magazynu narzędzi to nowoczesne rozwiązanie służące do wspomagania prowadzenia gospodarki narzędziowej. Dzięki zastosowaniu systemu informatycznego kontrolujemy w sposób efektywny obieg narzędzi w firmie. Oprogramowanie do obsługi Narzędziowni pozwala gromadzić informacje o wyposażeniu działu Narzędziowni, śledzić historię wypożyczeń, kontrolować ważność badań przyrządów pomiarowych i badań technicznych urządzeń, prowadzić kartoteki osób korzystających z jej usług.

Teraz ustawienia menu zapamiętywane są w bazie SQL, dzięki temu wszystkie dostępne metody korzystania z menu oprogramowania mają ten sam ustalony zakres funkcjonalny per użytkownik. Wystarczy udostępnić poszczególne transakcje czy zmienić opis, a zmiany będą widoczne zarówno z poziomu standardowego MENU jak i typu Outlook czy listy transakcji oraz menu wersji DESKTOP.

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne. Chipy RFID znajdują zastosowanie w przemyśle, logistyce, handlu, transporcie, budownictwie, służbie zdrowia i w wielu innych. Narzędziownia ma zarządzać narzędziami od procesu zakupów, właściwym użytkowaniem, serwisem, aż po ich likwidację. Trwałe znakowanie zapewnia szybką inwentaryzację i dokładną ewidencję komputerów. Komu są przydzielane do użytkowania i gdzie się znajdują. Program magazynowy w narzędziowni przygotowany został do zarządzania procesami obrotu narzędziami w zakładach produkcyjnych.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Zarządzanie gospodarką narzędziową

System TCS.net jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania gospodarką narzędziową, umożliwiającym optymalne planowanie, monitorowanie, automatyzację i integrację. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skutecznie kontrolować koszty, zoptymalizować wykorzystanie narzędzi oraz poprawić ogólną wydajność i konkurencyjność. Dlatego warto rozważyć wdrożenie tego zaawansowanego systemu w swoim przedsiębiorstwie.

Ewidencja rezerwacji transportu

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) wraz z tworzeniem harmonogramów per magazyn i rampa (brama). Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Wypożyczanie narzędzi

Program TCS.net to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się wypożyczaniem narzędzi. Dzięki niemu wypożyczanie narzędzi staje się prostsze i bardziej przejrzyste, a także umożliwia prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz magazynu narzędzi. Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, warto rozważyć wykorzystanie programu TCS.net.