magazynowanie narzędzi

SoftwareStudio magazynowanie narzędzi

Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane – wypożyczone. Rejestrowane jest to za pomocą specjalnych dokumentów zwrotu. W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobieganiu bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy. W każdej chwili są dostępne dane historyczne o wcześniejszych transakcjach. Istnieje możliwość tworzenia raportów zaległych wypożyczeń oraz planowanych zwrotów dla poszczególnych pracowników/wykonawców.

Magazynowanie narzędzi i znakowanie – kluczowe elementy efektywnego zarządzania
Magazynowanie narzędzi jest istotnym aspektem w zarządzaniu zasobami narzędziowymi w przedsiębiorstwach. Oprócz odpowiednich miejsc składowania, istotne jest także doskonałe i trwałe znakowanie narzędzi. W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu znakowania narzędzi oraz roli specjalistycznego oprogramowania, które umożliwia identyfikację narzędzi za pomocą mobilnych skanerów z systemem Android lub smartfonów.
Znaczenie znakowania narzędzi
Znakowanie narzędzi odgrywa kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu magazynem narzędzi. Odpowiednie i trwałe oznaczenie narzędzi ułatwia identyfikację, lokalizację i śledzenie narzędzi w magazynie. Pozwala to na szybkie i efektywne zarządzanie zasobami narzędziowymi, rezerwację, wypożyczanie oraz utrzymanie spójności danych.
Specjalistyczne oprogramowanie do znakowania narzędzi
Aby umożliwić skuteczne znakowanie narzędzi, istnieje specjalistyczne oprogramowanie, które wspomaga ten proces. Oprogramowanie takie, takie jak SAP czy TCS.net (SoftwareStudio), oferuje zaawansowane funkcje identyfikacji narzędzi i zarządzania nimi. Co ważne, można je również integrować z mobilnymi skanerami z systemem Android lub smartfonami, co znacznie ułatwia pracę w magazynie.
Dzięki temu oprogramowaniu i mobilnym skanerom, pracownicy mogą łatwo zidentyfikować narzędzia poprzez zeskanowanie kodu kreskowego, RFID lub innych specjalnych oznaczeń. W wyniku skanowania, informacje o narzędziu, takie jak nazwa, numer seryjny, data zakupu, data ostatniego przeglądu itp., są natychmiast dostępne w systemie, co zapewnia dokładność i aktualność danych.
Korzyści z wykorzystania oprogramowania do znakowania narzędzi
Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do znakowania narzędzi, takiego jak SAP lub TCS.net (SoftwareStudio), przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw:

1. Skuteczne zarządzanie narzędziami
Dzięki precyzyjnemu znakowaniu narzędzi i integracji z oprogramowaniem, możliwe jest efektywne zarządzanie zasobami narzędziowymi w magazynie. Pracownicy łatwo mogą znaleźć i zidentyfikować potrzebne narzędzia, co przekłada się na płynność pracy i redukcję czasu poszukiwań.
2. Poprawa kontroli nad narzędziami
Znakowanie narzędzi w magazynie umożliwia lepszą kontrolę nad ich ilością, lokalizacją i dostępnością. Dzięki temu można uniknąć braków narzędziowych i zapewnić, że odpowiednie narzędzia są dostępne w odpowiednim czasie i miejscu.
3. Eliminacja błędów
Znakowanie narzędzi i skanowanie ich kodów kreskowych lub RFID minimalizuje ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Dane są wprowadzane automatycznie i precyzyjnie, eliminując możliwość pomyłek i nieścisłości.
4. Usprawnienie procesów
Wykorzystanie oprogramowania do znakowania narzędzi pozwala na automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem zasobami narzędziowymi. Rezerwacje, wypożyczenia, przeglądy, utrzymanie historii narzędzi – wszystkie te procesy mogą być łatwo monitorowane i kontrolowane, co przyczynia się do efektywności i oszczędności czasu.

Magazyn z narzędziami, w którym stosuje się doskonałe i trwałe znakowanie, we współpracy z oprogramowaniem takim jak SAP czy TCS.net (SoftwareStudio), staje się centralnym punktem zarządzania zasobami narzędziowymi w przedsiębiorstwie. Umożliwia to lepszą kontrolę, efektywność i precyzję w zarządzaniu narzędziami, co ma bezpośredni wpływ na wydajność i jakość pracy.

Magazyn DUR
ss_administrator

Magazyn DUR

Magazyn Działu Utrzymania Ruchu (DUR) w zakładzie przemysłowym jest strategicznym elementem, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnej działalności i utrzymaniu ruchu maszyn oraz urządzeń produkcyjnych

System magazynowania narzędzi

System magazynowy, który obejmuje również narzędziownię, podlega tym samym regułom ewidencji i zarządzania jak zwykły magazyn. Ewidencja narzędzi jest niezwykle istotna dla skutecznego zarządzania i kontrolowania zasobów narzędziowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z ewidencją narzędzi w systemie magazynowym.

Personalizacja ustawień

Personalizacja ustawień programu w narzędziowni, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, daje użytkownikom możliwość dostosowania oprogramowania do swoich potrzeb, preferencji i procesów zarządzania narzędziami. Pozwala to na bardziej efektywne korzystanie z programu, lepszą kontrolę nad narzędziami i zwiększenie ogólnej efektywności działu narzędziowego. Dlatego warto wybrać oprogramowanie, które oferuje możliwość personalizacji, aby dostosować je do własnych wymagań i zapewnić optymalne funkcjonowanie narzędziowni.

Naprawy

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. Jedną z wielu transakcji jest opcja rejestrowania informacji o naprawach.

Awarie

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi zgłoszeń awarii. Dokumenty zgłoszenia awarii oznaczone są typem ZAW. Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ.

Dokumenty systemu CMMS

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach.

Kartoteki kontrahentów

Studio CMMS.net udostępnia transakcję do obsługi kartotek kontrahentów. Lista ta może zawierać wszystkie kartoteki kontaktów, a więc producentów, dostawców, odbiorców, pracowników. Modyfikacja kartoteki pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

Kartoteki pracowników

Program CMMS.net udostępnia transakcję za pomocą której można ewidencjonować i zarządzać kartotekami pracowników służb utrzymania ruchu.

Kartoteki obiektów

Program udostępnia transakcje związana z obsługą obiektów (maszyn, urządzeń itp) za które odpowiada dział utrzymania ruchu. Funkcja podglądu dokumentów kartoteki uruchamiana jest przez użycie polecenia DOKMUENTY. Podgląd uruchamiany jest dla zaznaczonego obiektu.

Magazyn

Wybór odpowiedniego programu do obsługi narzędziowni może znacznie ułatwić i usprawnić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Efektywne gospodarowanie narzędziami, kontrola dostępności, terminów konserwacji i wypożyczeń przyczynia się do zwiększenia efektywności i poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu CMMS i magazynu w narzedziowni.
Demo