Kontrahenci narzędziowni

Kontrahenci

Moduł wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla firm, które oferują wypożyczalnię narzędzi. Dzięki niemu można prowadzić pełną ewidencję maszyn i urządzeń, a także osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę. Moduł umożliwia również prowadzenie ewidencji obrót magazynowy oraz szczegółowe kartoteki kontrahentów, dostawców i producentów. Dzięki temu właściciele wypożyczalni narzędzi mogą łatwo i szybko zarządzać swoim biznesem oraz monitorować wszystkie zdarzenia związane z wypożyczaniem narzędzi.

Kontrahenci narzędziowni to osoby lub firmy, które korzystają z usług wypożyczalni narzędzi. Są to zwykle klienci biznesowi, którzy potrzebują narzędzi do wykonywania swojej pracy, takie jak firmy budowlane, instalatorskie, remontowe, ogrodnicze itp.

W kartotece kontrahentów powinny znajdować się podstawowe informacje o firmie lub osobie, takie jak nazwa, adres, numer NIP, telefon, adres e-mail. Wprowadzenie tych danych ułatwi kontakt z kontrahentem oraz umożliwi szybkie wystawienie faktury za wypożyczone narzędzia.

W kartotece kontrahentów powinny również znajdować się informacje o dotychczasowych wypożyczeniach narzędzi oraz informacje o płatnościach. Dzięki temu można łatwo kontrolować terminy płatności oraz uniknąć sytuacji, w której kontrahent nie zapłaci za wypożyczone narzędzia.

Warto również umieścić w kartotece informacje o preferencjach kontrahenta, takie jak preferowane narzędzia, preferowany czas wypożyczenia, czy też preferowany sposób płatności. Dzięki temu można lepiej dopasować ofertę wypożyczalni do potrzeb klienta oraz zwiększyć jego zadowolenie z usług.

TCS.net – kompleksowe oprogramowanie dla wypożyczalni narzędziowni

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na wynajem narzędzi zamiast zakupu. Dzięki temu przedsiębiorcy oszczędzają czas i pieniądze, a jednocześnie mają dostęp do nowoczesnych i specjalistycznych narzędzi. Wypożyczalnie narzędziowni są zatem coraz bardziej popularne, a ich właściciele potrzebują odpowiedniego oprogramowania, które ułatwi im zarządzanie biznesem.

Moduł wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net

TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla firm, które oferują wypożyczalnię narzędzi. Moduł wypożyczalnia narzędziowni umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji maszyn i urządzeń, a także osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę.

Kartoteki kontrahentów, dostawców i producentów

W ramach modułu wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net można prowadzić szczegółowe kartoteki kontrahentów, dostawców i producentów. Dzięki temu można łatwo i szybko wyszukiwać potrzebne informacje oraz monitorować relacje z poszczególnymi podmiotami.

Osoba wypożyczająca narzędzia i pracownik

W TCS.net można również prowadzić kartoteki osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę. Dzięki temu można łatwo przypisać odpowiedzialność za poszczególne zdarzenia oraz monitorować wykorzystanie poszczególnych narzędzi.

Ewidencja maszyn i urządzeń

Moduł wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji maszyn i urządzeń. Dzięki temu można łatwo i szybko sprawdzić, które narzędzia są aktualnie dostępne oraz kiedy zostaną zwrócone. Możliwe jest również przypisanie kontrahenta z jakim powiązane jest dane zdarzenie (np. wypożyczenie lub zwrot narzędzia).

Obrót magazynowy

Dzięki modułowi wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net można prowadzić pełną ewidencję obrót magazynowy. Możliwe jest przypisanie kontrahenta z jakim powiązane jest dane zdarzenie (np. dostawa narzędzi od dostawcy lub zwrot narzędzi od kontrahenta). Dzięki temu można łatwo i szybko monitorować stan magazynowy oraz przepływ narzędzi.

Kartoteki kontrahentów pozwalają na zapis informacji szczegółowych o dostawcach, producentach czy odbiorcach (pracownikach). Każda kartoteka pozwala na zapis następujących informacji w zakładce dane podstawowe:

 • oznaczenie konta analitycznego kontrahenta
 • nazwa skrócona
 • nazwa pełna
 • identyfikator NIP
 • kraj (wybór z listy z flagą państwa)
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • ulica

W zakładce dane uzupełniające można zapisać:

 • osoba kontaktowa
 • telefon
 • faks
 • mobile
 • e-mail
 • strona www
 • uwagi

Ponadto do każdej kartoteki można dopisać dowolne uwagi i komentarze.

Kontrahenci

Aby dodać nowego kontrahenta, należy wybrać opcję „Dopisz” i wypełnić formularz z danymi kontrahenta. Należy podać m.in. nazwę, adres, NIP, numer telefonu i adres e-mail. Można także dodać informacje o terminach płatności, rabatach czy limitach kredytowych.

Aby edytować istniejącą kartotekę kontrahenta, należy wybrać opcję „Edytuj”. Można wówczas zmienić dowolne dane, które zostały wprowadzone wcześniej.

Aby zobaczyć szczegóły kartoteki kontrahenta, należy wybrać opcję „Podgląd”. Wówczas wyświetlą się wszystkie informacje o kontrahencie, włącznie z historią zamówień i płatności.

Aby wygenerować zestawienie obrotów z kontrahentem, należy wybrać opcję „Zestawienie obrotów”. Wówczas wyświetli się tabela z informacjami o wartości zamówień, fakturach, płatnościach i saldzie. Można także wygenerować raport w formacie PDF lub Excel.

Oprogramowanie TCS.net – Moduł Wypożyczalnia Narzędziowni: Skuteczne zarządzanie kartotekami pracowników

W ramach modułu Wypożyczalnia Narzędziowni w oprogramowaniu TCS.net istnieje możliwość efektywnego zarządzania kartotekami pracowników. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownicy systemu mogą łatwo tworzyć, edytować i przeglądać informacje dotyczące pracowników zatrudnionych w narzędziowni.

Wybór sekcji Pracownicy

Aby uzyskać dostęp do kartotek pracowników, należy przejść do menu znajdującego się w górnej części ekranu i wybrać sekcję KARTOTEKI. Następnie, w pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry kartotek, a wśród nich można odfiltrować wyświetlane dane według typu. Pozycja „Wszystkie-tabela” umożliwia dostęp do wszystkich kartotek kontrahentów oraz pracowników.

Funkcje dostępne w rejestrach kartotek

W rejestrach kartotek pracowników dostępne są różne funkcje, które umożliwiają skuteczne zarządzanie tymi danymi. Obejmują one:

 • Dopisanie: Pozwala na dodawanie nowych kartotek pracowników do systemu.
 • Edycja: Umożliwia wprowadzanie zmian i aktualizację informacji w istniejących kartotekach pracowników.
 • Podgląd kartoteki: Zapewnia pełny wgląd w szczegóły danej kartoteki pracownika, takie jak dane personalne, historię zatrudnienia, umiejętności czy przypisane narzędzia.
 • Zestawienie obrotów: Generuje raporty lub zestawienia dotyczące obrotów pracowników, takie jak liczba wypożyczonych narzędzi, czas korzystania czy przypisane projekty.

Tool Management Software

Narzędziownia wymaga odpowiedniego wyposażenia oraz oprogramowania.

Oprogramowanie TCS.net – Moduł Wypożyczalnia Narzędziowni: Skuteczne zarządzanie kartotekami i ewidencją

Oprogramowanie TCS.net oferuje zaawansowany moduł Wypożyczalnia Narzędziowni, który umożliwia efektywne zarządzanie kartotekami oraz ewidencją narzędzi. Moduł ten umożliwia szczegółową kontrolę nad informacjami dotyczącymi kontrahentów, dostawców, producentów, osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników. Ponadto, zapewnia również pełną ewidencję maszyn i urządzeń oraz obrót magazynowy, uwzględniając powiązanie tych danych z konkretnymi kontrahentami.

Kartoteki kontrahentów, dostawców i producentów

Moduł Wypożyczalnia Narzędziowni w oprogramowaniu TCS.net umożliwia tworzenie i zarządzanie kartotekami kontrahentów, dostawców i producentów. Dzięki temu, użytkownicy systemu mają pełen wgląd w informacje dotyczące tych podmiotów, takie jak dane kontaktowe, historię współpracy, preferencje czy kategorie narzędzi oferowanych przez dostawców i producentów. To ułatwia efektywne nawiązywanie relacji biznesowych, planowanie zakupów i wypożyczeń oraz śledzenie jakości dostaw i narzędzi.

Kartoteka osób wypożyczających narzędzia i pracowników

W module Wypożyczalnia Narzędziowni istnieje możliwość tworzenia kartotek osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników. Kartoteki te zawierają istotne informacje, takie jak dane personalne, uprawnienia, preferencje w zakresie narzędzi czy historię wypożyczeń. Dzięki temu, użytkownicy mogą łatwo identyfikować osoby odpowiedzialne za wypożyczenia, monitorować ich aktywność oraz dostosowywać ofertę narzędzi do indywidualnych potrzeb wypożyczających.

Ewidencja maszyn i urządzeń oraz obrót magazynowy

Wypożyczalnia Narzędziowni w oprogramowaniu TCS.net umożliwia pełną ewidencję maszyn i urządzeń, które znajdują się w magazynie narzędzi. Każde narzędzie jest przypisywane do konkretnego kontrahenta lub osoby wypożyczającej, co umożliwia precyzyjne śledzenie ich stanu, dostępności oraz historii wypożyczeń. Ponadto, moduł ten uwzględnia obrót magazynowy, umożliwiając monitorowanie ilości wypożyczonych, zwróconych i dostępnych narzędzi, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami narzędziowni.

Dzięki zaawansowanemu modułowi Wypożyczalnia Narzędziowni w oprogramowaniu TCS.net, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać kartotekami kontrahentów, dostawców, producentów, osób wypożyczających narzędzia i pracowników, a także prowadzić precyzyjną ewidencję maszyn i urządzeń oraz obrót magazynowy. To niezwykle przydatne narzędzie dla firm, które prowadzą wypożyczalnie narzędzi i pragną usprawnić swoje procesy oraz maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Dopisz kartotekę magazynową

Dopisz kartotekę magazynową

Kartoteka Magazynowa Narzędzi jest częścią systemu TCS.net, która umożliwia skuteczne zarządzanie narzędziami w magazynach. Każde narzędzie może być przypisane do konkretnego magazynu, co pozwala na precyzyjne monitorowanie ich lokalizacji i dostępności.

Przeglądy narzędzi

Przeglądy

Dzięki funkcjonalności dotyczącej przeglądów okresowych i legalizacji przyrządów pomiarowych w oprogramowaniu TCS.net modułu Narzędziownia, użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad tymi procesami. Galeria zrzutów ekranu przedstawiająca informacje wizualne związane z tą tematyką daje realny obraz możliwości

Narzędziownia

Narzędziownia

Narzędziownia stworzona przez SoftwareStudio, zapewnia kompleksowe narzędzia do efektywnego zarządzania dokumentacją związaną z wypożyczeniami narzędzi. Dzięki temu narzędziu, dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownię są ściśle powiązane z pracownikami lub kontrahentami, umożliwiając ciągły wgląd w bieżącą i