Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy. Dzięki zastosowaniu programu Studio TCS.net w magazynie narzędzi/narzędziowni, wypożyczalnia działa sprawniej, zasoby są optymalnie wykorzystywane, a planowanie zakupów staje się bardziej precyzyjne. Program zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z wypożyczaniem narzędzi i umożliwia efektywne zarządzanie magazynem narzędzi.

Zwrot narzędzi do dostawcy jest istotnym procesem w zarządzaniu magazynem narzędzi.

Program TCS.net umożliwia rejestrację dokumentów zwrotu narzędzi do dostawcy, co ułatwia kontrolę i ewidencję takiego procesu.

W przypadku zwrotu narzędzi do dostawcy w programie Magazyn Narzędzi można rejestrować następujące informacje:

 1. Dostawca: Dane dotyczące dostawcy, do którego następuje zwrot narzędzi.
 2. Przedmioty: Informacje o zwracanych narzędziach, takie jak nazwa, opis, numer katalogowy itp.
 3. Osoba dokonująca zwrotu: Dane pracownika, który dokonuje zwrotu narzędzi.
 4. Termin zwrotu: Określenie daty zwrotu narzędzi do dostawcy.
 5. Stan narzędzi: Informacje o stanie zwracanych narzędzi, takie jak stan techniczny, kompletność itp.

Dokument zwrotu narzędzi do dostawcy umożliwia śledzenie procesu zwrotu, zapewnienie dokładności i kompletności zwracanych narzędzi oraz ewidencję stanu technicznego. Ponadto, program Magazyn Narzędzi może generować raporty i analizy dotyczące zwrotów narzędzi do dostawcy, co ułatwia monitorowanie i kontrolę tego procesu.

Dzięki programowi Magazyn Narzędzi firmy mogą skutecznie zarządzać zwrotami narzędzi do dostawców, zapewniając precyzyjną ewidencję i kontrolę nad tym procesem. Jest to istotne dla optymalizacji stanów magazynowych, kosztów oraz utrzymania dobrych relacji z dostawcami.

Rejestr dokumentów zwrotów

Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu. W polu WYPOŻYCZALNIA przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka wypożyczalni. Wybór wypożyczalni usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Wypożyczone maszyny, narzędzia czy urządzenia należy zwrócić do dostawcy

Aby zwrócić wypożyczone maszyny, narzędzia lub urządzenia do dostawcy i jednocześnie ewidencjonować to wydanie w programie magazynowym, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Na górnym pasku menu wybierz sekcję „NARZĘDZIA”.
 2. W pulpicie nawigacyjnym znajdź i wybierz opcję „WYPOŻYCZENIA”.
 3. W menu DOKUMENTY ZWROTÓW DO DOSTAWCY wybierz „REJESTR DOKUMENTÓW ZWROTÓW”.
 4. W rejestrze dokumentów zwrotów zostaną wyświetlone informacje dotyczące zwrotów wypożyczonych przedmiotów do dostawcy. Możesz przeglądać listę dokumentów zwrotów w zależności od ich numeru, daty zwrotu lub innych dostępnych parametrów.

Na tym etapie możesz zarejestrować zwrot wybranych maszyn, narzędzi lub urządzeń do dostawcy, wprowadzając odpowiednie informacje do programu magazynowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami w programie, aby wypełnić dane dotyczące zwrotu, takie jak identyfikator dokumentu zwrotu, datę zwrotu, stan przedmiotów, itp.

Ewidencjonując zwrot w programie magazynowym, będziesz mieć pełną kontrolę nad historią wypożyczeń i zwrotów, a także będziesz mieć aktualne informacje o dostępności maszyn, narzędzi i urządzeń w magazynie.

Zwroty narzędzi do dostawcy

Aby zwrócić wypożyczone maszyny lub urządzenia do dostawcy i jednocześnie ewidencjonować to wydanie w programie magazynowym, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Na górnym pasku menu wybierz sekcję „Magazyn Narzędzi”.
 2. W pulpicie nawigacyjnym znajdź i wybierz opcję „WYPOŻYCZENIA”.
 3. W menu „DOKUMENTY ZWROTÓW DO DOSTAWCY” wybierz „REJESTR DOKUMENTÓW ZWROTÓW”.
 4. W rejestrze dokumentów zwrotów zostaną wyświetlone dokumenty zwrotów pogrupowane według numeru dokumentu. Możesz przeglądać listę dokumentów zwrotów w zależności od ich numeru, daty zwrotu lub innych dostępnych parametrów.
 5. W polu „WYPOŻYCZALNIA” znajduje się przycisk listy rozwijanej, który wyświetla kartotekę wypożyczalni. Wybór odpowiedniej wypożyczalni usprawnia funkcję filtrowania.
 6. Jeśli chcesz zawęzić listę dokumentów zwrotów do konkretnego kontrahenta, wpisz w polu wyszukiwania ciąg znaków zawierający nazwę kontrahenta. Lista dokumentów zostanie automatycznie zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Na tym etapie możesz wybrać odpowiedni dokument zwrotu do dostawcy i dokonać ewidencji zwrotu w programie magazynowym, wprowadzając odpowiednie informacje dotyczące daty zwrotu, stanu maszyn lub urządzeń, oraz innych niezbędnych danych.

Ewidencjonując zwrot w programie magazynowym, będziesz mieć pełną kontrolę nad historią wypożyczeń i zwrotów, a także będziesz mieć aktualne informacje o dostępności maszyn i urządzeń w magazynie.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów dostarcza szczegółowych informacji na temat dokumentów, które przeszły proces zatwierdzenia. Można w nim znaleźć numery dokumentów, daty zatwierdzenia, dane dotyczące towarów/materiałów, ilości, ceny jednostkowe i inne istotne dane związane z dokumentacją

Kartoteki wg magazynów

Kartoteki wg magazynów

Moduł Kartoteki Narzędzi w programie TCS.net to niezawodne narzędzie do zarządzania narzędziami w różnych magazynach. Zapewnia kompleksową funkcjonalność, umożliwiającą skuteczne śledzenie i kontrolę narzędzi, a także optymalizację procesów magazynowych związanych z nimi.

Instalacja oprogramowania TCS.net

Instalacja

Instalacja programu TCS.net wymaga przygotowania odpowiedniego środowiska pracy oraz skonfigurowania serwera IIS i bazy danych SQL Server. Po zakończeniu instalacji można przystąpić do testowania działania aplikacji TCS.net. W razie problemów z instalacją lub konfiguracją, warto