Program do obsługi narzędziowni można poznać na kilka sposobów, jednym z nich jest szybkie zobaczenie zrzutów ekranów. Poniższa galeria zdjęć prezentuje wybrane widoki, zachęcamy do zapoznania się na żywo z programem w wersji DEMO ON LINE, z prezentacjami mulitimedialnymi oraz filmami na youtube.

 

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe to miejsca gdzie zapisywane są informacje o przechowywanych w magazynie pozycjach np. narzędziach, materiałach eksploatacyjnych, środkach ochrony osobistej BHP. Poza tym kartoteki można zakładać dla dowolnych innych przedmiotów których...
Kontrahenci

Kontrahenci

Kartoteki kontrahentów przeznaczone są do ewidencji danych o firmach i pracownikach którzy są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program Studio Narzędziownia.net. Opcja wyświetla kartoteki pracowników i kontrahentów powiązanych z dokumentami rejestrow...
Zakupy

Zakupy

Przyjęcie pozycji magazynowych na stan rozpoczyna się zwykle do zakupu i wprowadzane jest do programu za pomocą dokumentów PZ (przyjęcie zewnętrzne) wynikające z faktury zakupu.
Wypożyczenia

Wypożyczenia

Wypożyczanie narzędzi z magazynu za pomocą programu komputerowego. Program w narzędziownia  prowadzi ewidencje narzędzi będących na stanie magazynu wypożyczalni. Program magazyn narzędzi  informuje natychmiast o stanie wypożyczalni oraz o pracownikac...
Przeglądy

Przeglądy

Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontro...
Administrator

Administrator

Program dla narzędziowni posiada moduł Administrator, za pomocą którego upoważniona osoba może modyfikować ustawienia systemu.