System zarządzania

SoftwareStudio oferuje zaawansowany system zarządzania. Ten system ułatwia kontrolę nad różnymi aspektami Twojego biznesu. Możesz z nim zarządzać zasobami, procesami i danymi. Nasza platforma jest intuicyjna i łatwa w użyciu. Oznacza to, że nie musisz być ekspertem w dziedzinie IT, żeby z niej korzystać.

System zarządzania

Poznaj system zarządzania narzędziownią od SoftwareStudio. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. System Narzędziownia asp.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

System Zarządzania SoftwareStudio: Klucz do Efektywności Twojego Biznesu

SoftwareStudio oferuje zaawansowany system zarządzania. Ten system ułatwia kontrolę nad różnymi aspektami Twojego biznesu. Możesz z nim zarządzać zasobami, procesami i danymi. Nasza platforma jest intuicyjna i łatwa w użyciu. Oznacza to, że nie musisz być ekspertem w dziedzinie IT, żeby z niej korzystać.

Zarządzanie Zasobami

Nasz system pomaga w zarządzaniu zasobami. Możesz monitorować i alokować zasoby w realnym czasie. To kluczowe dla efektywności i zyskowności Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki temu masz pewność, że nic nie jest marnowane.

Automatyzacja Procesów

Automatyzacja to drugi ważny element naszego systemu. Dzięki niemu eliminujesz monotonne i czasochłonne zadania. W rezultacie Twoi pracownicy mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach. Takie podejście podnosi produktywność i motywuje zespół.

Bezpieczeństwo Danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem. Nasz system oferuje różne poziomy zabezpieczeń. Zawsze jesteśmy na bieżąco z najnowszymi standardami i technologiami. Dlatego możesz być pewny, że Twoje dane są chronione.

Wsparcie i Szkolenia

Oferujemy wsparcie techniczne na najwyższym poziomie. Nasi eksperci są dostępni przez całą dobę. Możesz się z nimi skontaktować w razie problemów lub pytań. Dodatkowo prowadzimy szkolenia dla Twojego personelu. Celem jest, aby każdy mógł efektywnie korzystać z naszego systemu.

Podsumowanie

System zarządzania SoftwareStudio to kompleksowe rozwiązanie dla Twojego biznesu. Pomaga w zarządzaniu zasobami, automatyzuje procesy i chroni Twoje dane. Dodatkowo oferujemy wsparcie i szkolenia dla Twojego zespołu. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo staje się bardziej efektywne i zyskowne. Wybór naszej platformy to inwestycja w przyszłość Twojej firmy.

Nasz program do zarządzania narzędziownią to klucz do sukcesu w dziedzinie produkcji i konstrukcji. Program integruje się z różnymi rodzajami narzędzi w układzie wielonarzędziowym. Dzięki temu dostajemy pełną ewidencję zarówno ilościową, jak i wartościową każdego narzędzia w obiegu. To oznacza, że możesz mieć pewność, że wszystkie narzędzia są odpowiednio zarządzane.

Część nadzorująca programu jest szczególnie użyteczna. Generuje ona automatyczne raporty i przypomnienia dotyczące nadzoru nad narzędziami. To pomaga unikać opóźnień i błędów. Program również umożliwia automatyczne tworzenie protokołów, które można łatwo edytować i drukować. Takie funkcje zdecydowanie upraszczają proces zarządzania i kontrolowania obiegu narzędzi w firmie.

Ale to nie koniec korzyści. Program oferuje również opcję udostępniania informacji przez portal internetowy. Wykorzystuje on technologię ASP.NET, co pozwala pracownikom na łatwy dostęp do potrzebnych informacji przez przeglądarkę internetową. Ułatwia to komunikację i przyspiesza procesy decyzyjne w firmie.

Program obsługuje także szeroki zakres zadań. Obejmuje one prowadzenie gospodarki magazynowej narzędzi, zarządzanie wypożyczeniami i zwrotami, a także kontrolowanie przeglądów i likwidacji. Program wspiera również rejestrację zamówień do dostawców oraz technologię produkcji narzędzi.

W skrócie, nasz program do zarządzania narzędziownią jest kompleksowym rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw. Pomaga w efektywnym zarządzaniu i kontrolowaniu obiegu narzędzi, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej produktywności i konkurencyjności na rynku.

Systemy IT

System zarządzania magazynem

Program pozwala prowadzić ewidencje kartotek magazynowych rejestrując wiele informacji pozwalających dzielić kartoteki wg dowolnych cech, typów i rodzajów. Zakładając kartotekę magazynową wypełnia się formularz z kilkoma zakładkami.

Studio TCS.net to nowoczesne narzędzie do zarządzania gospodarką narzędziową w zakładach przemysłowych. W ramach tej platformy użytkownik ma dostęp do wielu funkcji. Oto jak krok po kroku skonfigurować kartotekę narzędziową.

Zakładka Dane Ewidencyjne – Pierwszy Krok do Konfiguracji

Zaczynamy od zakładki Dane Ewidencyjne. Wybieramy tutaj typ kartoteki z listy rozwijanej. Następnie wybieramy grupę i wpisujemy indeks. Rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Potem wprowadzamy numer katalogowy, kod kreskowy i nazwę narzędzia. Możemy też dodać dowolny opis i kod PN. Nie zapominamy o wybraniu jednostki, sposobu numeracji, magazynu, dostawcy, wydziału i producenta. Wszystko jest intuicyjne i nie sprawia problemów.

Zakładka Dane Uzupełniające – Więcej Detali

Przechodzimy do zakładki Dane Uzupełniające. Tu wybieramy z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania i konto MPK. Ustalamy cechy narzędzia. W kolejnych polach wprowadzamy cenę zakupu i cenę ewidencyjną. Określamy czas amortyzacji i czas gwarancji w miesiącach. Te informacje pomogą w lepszym zarządzaniu narzędziami.

Zakładka Parametry – Kluczowe Wymiary i Waga

Na koniec zajmujemy się zakładką Parametry. Wpisujemy tu wymiary narzędzia. Mówimy o jego szerokości, długości i wysokości. Określamy wagę netto i wagę brutto. Podajemy zawartość w opakowaniu zbiorczym. Ustalamy zapas minimalny, maksymalny i optymalny. Te dane są kluczowe dla logistyki i zarządzania magazynem.

Zakładkę Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawią w tej zakładce uzależnione są od wyboru grupy towarowej.

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców oraz wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

System zarządzania firmą

System zarządzania ERP dla małej firmy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to termin będący określeniem na klasę systemów informatycznych, na które składa się zbiór współpracujących ze sobą aplikacji (modułów). Systemy te służą do wspomagania zarządzania znacznej ilości działań wykonywanych w przedsiębiorstwie lub grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw poprzez gromadzenie oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów oraz zachodzących procesów przedsiębiorstwa. Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która zazwyczaj jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

  • magazynowanie – zarządzanie zapasami
  • śledzenie realizowanych dostaw
  • planowanie produkcji
  • zaopatrzenie
  • sprzedaż
  • kontakty z klientami
  • księgowość
  • finanse
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry) W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP są dosyć elastyczne i umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). Systemy te zazwyczaj pozwalają też na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Inną cechą charakterystyczną systemów jest umożliwienie użytkownikom wykonania procesu planowania „z dołu do góry” (ang. bottom-up replannig), czyli możliwości wprowadzania zmian (nanoszenia poprawek, rozpatrywania alternatywnych rozwiązań) w rozwiązaniach zaproponowanych przez system zarządzania.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumenty w narzędziowni
ss_administrator

Dokumenty w narzędziowni

W narzędziowni wystawiane są różnego rodzaju dokumenty, które są istotne dla zarządzania narzędziami i procesami z nimi związanymi. Dzięki nim można śledzić stan narzędzi, planować ich konserwację oraz kontrolować dostęp do nich.

Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Po weryfikacji ofert od dostawców przychodzi czas na złożenie zamówienia. Zamówienie, podobnie jak zapytanie ofertowe, może dotyczyć zakupu bądź wypożyczenia narzędzi. W rejestrze zamówień aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku. W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej. W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

Zarządzanie gospodarką narzędziową
ss_administrator

Zarządzanie gospodarką narzędziową

System TCS.net jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania gospodarką narzędziową, umożliwiającym optymalne planowanie, monitorowanie, automatyzację i integrację. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skutecznie kontrolować koszty, zoptymalizować wykorzystanie narzędzi oraz poprawić ogólną wydajność i konkurencyjność. Dlatego warto rozważyć wdrożenie tego zaawansowanego systemu w swoim przedsiębiorstwie.