Program dla narzędziowni

Program Studio TCS.net to doskonałe rozwiązanie dla narzędziowni i zakładów przemysłowych. Dzięki niemu można zapewnić pracownikom łatwy dostęp do niezbędnych informacji i narzędzi w dowolnym miejscu i czasie. Współczesny biznes opiera się na mobilności i elastyczności, a to oprogramowanie idealnie wpisuje się w te potrzeby.

program dla narzędziowni

Współczesni przedsiębiorcy korzystają z komputerów osobistych i smartfonów, które stają się centralnymi narzędziami w ich pracy. Dzięki nim mają dostęp do danych, aplikacji i zasobów, które wykraczają poza granice lokalnego urządzenia. Studio TCS.net rozszerza tę możliwość na zakłady przemysłowe i narzędziownie.

Co istotne, nie trzeba instalować aplikacji na konkretnym urządzeniu czy komputerze. Dzięki chmurze prywatnej można korzystać z programu Studio TCS.net z dowolnego miejsca, co zwiększa mobilność i efektywność pracy.

Dlatego też Studio TCS.net staje się niezbędnym narzędziem

Narzędziem dla firm, które chcą być konkurencyjne w erze informacji i mobilności. To rozwiązanie, które spełnia obietnicę zapewnienia pracownikom dostępu do niezbędnych zasobów w dowolnym miejscu i czasie, co z pewnością przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Na obrazku widzimy interfejs modułu CMMS (Computerized Maintenance Management System) oprogramowania Studio TCS.net, który jest używany do szczegółowego dokumentowania i zarządzania awariami w ramach programu utrzymania ruchu.

Studio TCS.net moduł CMMS awaria dane szczegółowe
  1. Zgłaszanie i Dokumentowanie Awarii. Sekcja „Dane szczegółowe” pozwala na dokładne opisanie awarii, w tym datę, opis zdarzenia, przyczynę awarii oraz podjęte działania naprawcze.
  2. Planowanie i Monitorowanie Napraw. Możliwość planowania daty zakończenia naprawy oraz śledzenia realnego czasu jej zakończenia.
  3. Klasyfikacja Serwisowa. Opcje zaznaczenia, czy awaria podlega obsłudze w ramach serwisu gwarancyjnego czy serwisu zewnętrznego.
  4. Zarządzanie Bezpieczeństwem. Sekcja „Warunki bezpieczeństwa” umożliwia dodanie specjalnych instrukcji lub wymogów dotyczących bezpieczeństwa podczas pracy nad awarią.
  5. Komunikacja i Współpraca. Zakładki „Uwagi”, „Dyskusja”, „Zdjęcia”, „Dokumenty”, „SMS” i „E-mail” służą do komunikacji wewnętrznej związanej z awarią, umożliwiając wymianę informacji między zespołami i dokumentowanie wszystkich aspektów procesu naprawczego.
  6. Funkcje Zarządzania. Przyciski „Zapisz” i „Anuluj” pozwalają na zatwierdzanie wprowadzonych zmian lub anulowanie wprowadzonych danych.

Program Studio TCS.net to nowoczesne rozwiązanie dla narzędziowni.

Pozwala ono firmom na zarządzanie narzędziami online. Oprogramowanie to daje możliwość dostępu do informacji z każdego miejsca na świecie. Pracownicy mogą korzystać z systemu przez Internet. Dzięki temu mają ciągły dostęp do niezbędnych danych.

Program działa w chmurze prywatnej. To oznacza, że nie trzeba go instalować na komputerach. Ułatwia to pracę i zmniejsza koszty związane z utrzymaniem infrastruktury IT. Studio TCS.net jest przykładem, jak technologia wspiera biznes. Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami. Oprogramowanie to jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnych firm. Zapewnia efektywność i mobilność, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Microsoft Windows Azure to wyjątkowe rozwiązanie, które można z powodzeniem wykorzystać w narzędziowniach i służbach utrzymania ruchu. Jest to platforma, która oferuje wiele korzyści i ułatwień dla firm, które zajmują się produkcją i konserwacją narzędzi oraz utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych.

Report Builder w narzędziowni
ss_administrator

Report Builder w narzędziowni

Zastosowanie Report Builder w narzędziowni opartej na systemie TCS.net firmy SoftwareStudio przynosi wiele korzyści. Umożliwia tworzenie niestandardowych raportów, analizę danych, wizualizację informacji oraz eksport i udostępnianie raportów w różnych formatach. Dzięki temu narzędziu użytkownicy narzędziowni mogą efektywnie zarządzać danymi, monitorować działalność i podejmować decyzje oparte na rzetelnych informacjach.

Zwroty narzędzi przez pracownika
ss_administrator

Zwroty narzędzi przez pracownika

Zwroty narzędzi przez pracownika stanowią istotny etap w zarządzaniu gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Korzystanie z programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia skuteczne rejestrowanie i kontrolę zwrotów narzędzi, co przekłada się na dokładność ewidencji, zapobieganie stratom oraz efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki automatyzacji procesu zwrotu narzędzi, firma może osiągnąć większą kontrolę, efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoimi narzędziami.