Pomieszczenie/budynek, w którym znajdują się narzędzia, urządzenia i inne sprzęty przeznaczone do użytku pracowników jest w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym i w większości firm usługowych (budowlanych, remontowych, zakładów naprawczych).. Porządek w narzędziowni to nie tylko nadanie konkretnego miejsca danemu przedmiotowi, ale również sprawne zarządzanie ilością i stanem narzędzi.

Porządek w narzędziowni – wybierz oprogramowanie

Zapewnienie porządku w narzędziowni nie jest łatwe. Trudno kontrolować to, jakich urządzeń w danym momencie używają pracownicy, czy też kto się nim posługuje bez systemu monitorującego. Ten problem rozwiązuje wdrożenie programu SoftwareStudio. System pozwala przypisać dany sprzęt do konkretnego pracownika – służy temu system wypożyczeń. Dzięki temu kierownik zawsze może sprawdzić kto posiada narzędzie i kiedy je zwróci. Oprogramowanie pozwala również na wypożyczanie sprzętów i urządzeń na zewnątrz. Najczęściej są to wypożyczenia do innych oddziałów firmy, ale też nierzadko zdarza się, że przedsiębiorstwo wypożycza specjalistyczne i drogie urządzenia, które w danym momencie są nieużywane innym firmom.

wypożyczenia narzędzi, magazyn narzędzi Porządek w narzędziowni” class=”wp-image-13134″/>

Kontrola narzędzi – porządek w narzędziowni

Zarządzanie narzędziami to nie tylko nadzór nad tym kto posiada dane urządzenie. Składa się na to również wiedza o stanie urządzeń, ich usytuowaniu, ilości. Analiza tych danych umożliwia oszacowanie tego, czy w narzędziowni znajduje się wystarczająca liczba sprawnych narzędzi potrzebnych do wykonania przyszłych prac i realizacji zleconych projektów. To warunkuje podejmowanie istotnych decyzji. Dotyczą one zakupu nowych narzędzi, czy naprawie tych będących na wyposażeniu firmy. Porównanie tego, ile jest sprzętu w danym momencie, a ile narzędzi będzie potrzebne do pracy w najbliższym czasie pozwala na podjęcie decyzji o odpłatnym wypożyczaniu sprzętów innym firmom.

Ewidencja

System SoftwareStudio jest doskonałym narzędziem do prowadzenia ewidencji w sposób precyzyjny. Bezbłędnie sprawdza się zarówno w przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych, czy magazynach (na przykład BHP). Za pomocą oprogramowania można generować szczegółowe zestawienia wspomagające zarządzanie wyposażeniem. Inwentaryzacja, a także lokalizowanie narzędzi możliwe jest poprzez znakowanie. Obecnie najczęściej korzysta się z trwałych etykiet RFID.

Porządek w narzędziowni
Porządek w narzędziowni

Pomieszczenie/budynek, w którym znajdują się narzędzia, urządzenia i inne sprzęty przeznaczone do użytku pracowników jest w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym i w większości firm usłu…

Program narzędziarnia
Program narzędziarnia

Program narzędziarnia jest optymalnym rozwiązaniem powstałym w wyniku obserwacji zapotrzebowania oprogramowania pozwalającego na zarządzanie narzędziami w firmach produkcyjnych, budowlanych, lo…

Zarządzanie narzędziami
Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowni…