Narzędziownia online

Narzędziownia online to rozwiązanie, które umożliwia dostęp do programu zarządzającego narzędziami poprzez Internet. Zamiast instalować program na lokalnym komputerze, użytkownik ma możliwość logowania się do narzędziowni za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze narzędziowni online.

Narzędziownia online

Narzędziownia online to innowacyjne podejście do zarządzania narzędziami przy użyciu Internetu. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik nie musi instalować programu Studio TCS.net na swoim komputerze. Zamiast tego, może łatwo uzyskać dostęp do narzędziowni online za pomocą przeglądarki internetowej.

Wraz z rozwojem technologii i rosnącym znaczeniem systemów informatycznych w zarządzaniu narzędziami, narzędziownia online staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Pozwala ona na dostęp do programu zarządzania narzędziami przez Internet, eliminując konieczność instalowania oprogramowania na lokalnych komputerach. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, ale również wiąże się z pewnymi wadami. Poniżej przedstawiamy przegląd głównych korzyści i ograniczeń związanych z narzędziownią online.

Narzędziownia online: Dostęp do programu przez Internet

Narzędziownia online to rozwiązanie, które umożliwia dostęp do programu zarządzającego narzędziami poprzez Internet. Zamiast instalować program na lokalnym komputerze, użytkownik ma możliwość logowania się do narzędziowni za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze narzędziowni online.

Jedną z głównych zalet narzędziowni online jest jej dostępność. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, o ile masz połączenie internetowe, masz możliwość korzystania z programu Studio TCS.net. To sprawia, że praca staje się bardziej elastyczna, a użytkownik może zarządzać narzędziami nawet spoza biura.

Kolejnym plusem tego rozwiązania jest wygoda. Brak konieczności instalacji programu oznacza, że nie trzeba się martwić o aktualizacje czy problemy związane z lokalnymi ustawieniami. Wszystko odbywa się online, co znacząco ułatwia korzystanie z narzędziowni.

Zalety narzędziowni online

 • Dostępność z dowolnego miejsca Jedną z największych zalet narzędziowni online jest możliwość korzystania z programu z dowolnego miejsca, o ile jest dostęp do Internetu. Użytkownik może logować się i zarządzać narzędziami zarówno z biura, jak i z domu, podczas podróży służbowej czy z dowolnego innego miejsca.
 • Aktualizacje i wsparcie techniczne W przypadku narzędziowni online, dostawca oprogramowania jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizacje systemu. Użytkownik nie musi martwić się o instalację nowych wersji ani o konfigurację serwera. Dodatkowo, dostępny jest również wsparcie techniczne, które może pomóc w rozwiązywaniu problemów.
 • Współpraca i dostęp dla wielu użytkowników Narzędziownia online umożliwia łatwą współpracę pomiędzy różnymi użytkownikami. Można udostępniać dostęp do programu innym pracownikom, co ułatwia wspólne zarządzanie narzędziami oraz śledzenie historii ich użytkowania.

Wady narzędziowni online

 • Zależność od dostępu do Internetu Główną wadą narzędziowni online jest konieczność posiadania stałego dostępu do Internetu. Jeśli połączenie internetowe jest niestabilne lub nie ma go w danym miejscu, użytkownik może mieć trudności z dostępem do narzędziowni i zarządzaniem narzędziami.
 • Bezpieczeństwo danych Przechowywanie danych w chmurze może budzić pewne obawy związane z bezpieczeństwem. Warto upewnić się, że dostawca narzędziowni online zapewnia odpowiednie środki ochrony danych, takie jak szyfrowanie danych, backupy oraz zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Zależność od dostawcy oprogramowania W przypadku narzędziowni online, użytkownik jest zależny od dostawcy oprogramowania. Jeśli dostawca z jakiegoś powodu zakończy działalność lub zdecyduje się zaprzestać utrzymania narzędziowni online, użytkownik może stanąć przed koniecznością migracji danych i poszukiwania nowego rozwiązania.

Podsumowując, narzędziownia online, która umożliwia dostęp do programu przez Internet, ma wiele zalet, takich jak łatwy dostęp z różnych miejsc, aktualizacje i wsparcie techniczne oraz możliwość współpracy. Jednak należy pamiętać o wadach związanych z zależnością od dostępu do Internetu, bezpieczeństwem danych oraz zależnością od dostawcy oprogramowania. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i wymagania oraz zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenia i gwarancje świadczone przez dostawcę narzędziowni online.

Studio TCS.net moduł Magazyn serwis

Gospodarka magazynowa Online podlega tym samym regułom ewidencji co zwykły magazyn.

Specyfika szczegółowości rejestracji danych w narzędziowni wymaga specjalnego dedykowanego oprogramowania.

Narzędziownia Online, czyli magazyn prowadzony w chmurze.

Magazyn Narzędzi to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział. Zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Jednak należy również rozważyć pewne wady narzędziowni online. Przede wszystkim, konieczność stałego dostępu do Internetu może być ograniczeniem w niektórych sytuacjach. Ponadto, bezpieczeństwo danych jest kluczowym aspektem. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić informacje zarządzane w narzędziowni online.

Magazyn OnLine znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Ponadto oferuje możliwości:

 • wystawiania dokumentów poleceń wydań (zamówień),
 • kontrolą operacji magazynowych (wgląd w stany magazynowe, dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.);
 • informacją co, gdzie się znajduje w podziale na opakowania, jednostki, numery seryjne (numery partii) daty ważności.

Magazyn narzędzi

Magazyn Narzędzi to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy. Lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Magazyn Narzędzi to nowoczesny program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp. W programie prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową różnego rodzaju narzędzi.

Przedstawiona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Magazyn Narzędzi.NET dla wersji 64 bitowej z interfejsem WWW (obsługa przez przeglądarkę internetową) lub modułami Windows Framework, Windows Mobile na terminale radiowe.

Przykłady zastosowań są przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. Informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie. Pozwoli nam ono wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji. Podjęto wszelkie wysiłki, by w przekazywanym do rąk Państwa dokumencie przedstawić pewne i sprawdzone informacje. Według stanu na dzień przygotowania niniejszego opracowania. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny to obraz możliwości systemu. Natomiast dostarczone indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów.

Podsumowując, narzędziownia online, czyli dostęp do programu Studio TCS.net za pośrednictwem przeglądarki internetowej, to nowoczesne rozwiązanie, które oferuje wiele zalet, takich jak elastyczność i wygoda. Jednak przed jego wyborem, warto dokładnie rozważyć zarówno korzyści, jak i ewentualne ograniczenia związane z koniecznością dostępu do Internetu oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem danych.

Dokumenty w magazynie narzędzi

W programie do dyspozycji mamy szereg zdefiniowanych rodzajów dokumentów. Związanych z przyjmowaniem, wydawaniem, wypożyczaniem, zwrotami dowolnych artykułów, a w szczególności narzędzi. Ewidencja magazynowa prowadzi się z dokładnością do numerów seryjnych maszyn i urządzeń oraz lokalizacji (miejsc składowania) w magazynie. Standardowo wykorzystuje się następujące rodzaje dokumentów obrotu magazynowego:

 • przyjęcie do magazynu np. zakup na podstawie faktury lub przyjęcie z produkcji;
 • wydanie z magazynu np. sprzedaż; likwidacja;
 • wypożyczenia;
 • zwroty.

Magazyn Narzędzi to nowoczesny program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp. W programie prowadzi się ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi.

Przedstawiona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Magazyn Narzędzi .net dla wersji 64 bitowej z interfejsem WWW (obsługa przez przeglądarkę internetową) lub modułami Windows Framework, Windows Mobile na terminale radiowe.

Wydanie narzędzia pracownikowi oraz przyjecie ma swoje odzwierciedlenie w programie gospodarki narzędziowej.

Zasady używania

Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów. A zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów. Ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie. Pozwoli nam to wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji.

Podjęto wszelkie wysiłki, by w przekazywanym do rąk Państwa dokumencie przedstawić pewne i sprawdzone informacje. Według stanu na dzień przygotowania niniejszego opracowania. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny to obraz możliwości systemu. Natomiast indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów.

Technologia

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft, co nie tylko daje pewność i stabilność stosowanych rozwiązań, jak również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach.

Do poprawnej pracy niezbędny jest serwer z zainstalowanym systemem Operacyjnym, serwerem stron WWW (IIS), oraz silnikiem serwera baz danych (MS SQL). Sama instalacja aplikacji polega na stworzeniu odpowiedniej witryny WWW, a także umieszczeniu aplikacji w wybranym (predefiniowanym) katalogu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
ewidencja sprzętu w firmie
ss_administrator

Ewidencja sprzętu w firmie

W firmie SoftwareStudio korzystamy z programu TCS.net do ewidencji sprzętu. Dzięki temu programowi, identyfikujemy nasze narzędzia za pomocą kodów kreskowych, QR code oraz tagów RFID. To sprawia, że nasza gospodarka narzędziowa jest bardziej efektywna i przejrzysta.

Kartoteki obiektów
ss_administrator

Kartoteki obiektów

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie transakcji związanych z obsługą różnych obiektów, takich jak maszyny i urządzenia. Za tę działalność odpowiedzialny jest dział utrzymania ruchu. Dzięki temu programowi, użytkownicy mogą łatwo zarządzać wszystkimi aspektami związanymi z konserwacją i obsługą tych obiektów.

Google Chrome
ss_administrator

Google Chrome

Przeglądarka internetowa to chyba najistotniejszy element oprogramowania na komputerze. Większość swojego czasu w trybie online spędzasz, pracując w przeglądarce: wyszukując, czatując, korzystając z poczty e-mail, robiąc zakupy, korzystając z usług bankowych, czytając wiadomości i oglądając filmy wideo online – wszystko to najczęściej robisz, używając przeglądarki.