aplikacje

SoftwareStudio aplikacje

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Aplikacje wspierające pracę narzędziowni i działu utrzymania ruchu w magazynie DUR
Narzędziownia i dział utrzymania ruchu (DUR) to kluczowe obszary w zakładach produkcyjnych, które wymagają skutecznego zarządzania i monitorowania. W dzisiejszych czasach technologia informatyczna oferuje wiele aplikacji, które mogą wesprzeć te działania, zwiększając efektywność i kontrolę nad procesami. Poniżej przedstawiamy kilka takich aplikacji, które mogą być wykorzystane w pracy narzędziowni i działu utrzymania ruchu w magazynie DUR.
TCS.net – kompleksowe zarządzanie narzędziami i utrzymaniem ruchu
Jedną z wiodących aplikacji dostępnych na rynku jest TCS.net opracowany przez SoftwareStudio. TCS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie narzędziami oraz utrzymaniem ruchu. Dzięki TCS.net można skutecznie monitorować stan magazynowy narzędzi, planować przeglądy, zarządzać wypożyczaniem i rezerwacjami, a także generować raporty i analizy dotyczące działalności narzędziowni i DUR.

Zarządzanie narzędziami
TCS.net umożliwia kompleksowe zarządzanie narzędziami, włączając w to gromadzenie danych, planowanie przeglądów, kontrolę dostępności i wydajności, a także identyfikację przeterminowanych narzędzi.
Utrzymanie ruchu
Aplikacja wspiera również dział utrzymania ruchu poprzez planowanie i śledzenie prac konserwacyjnych, zarządzanie harmonogramem przeglądów, monitorowanie zużycia części zamiennych oraz rejestrowanie historii działań konserwacyjnych.
Raportowanie i analiza
TCS.net generuje różnorodne raporty i analizy, które pozwalają na ocenę wydajności, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz podejmowanie informowanych decyzji dotyczących zarządzania narzędziami i utrzymaniem ruchu.

SAP PM – zarządzanie utrzymaniem ruchu w systemie ERP
Jednym z popularnych systemów ERP jest SAP, który oferuje moduł PM (Plant Maintenance) dedykowany zarządzaniu utrzymaniem ruchu. SAP PM umożliwia planowanie i kontrolę prac konserwacyjnych, zarządzanie harmonogramem przeglądów, rejestrowanie historii napraw i konserwacji, a także gromadzenie danych dotyczących maszyn i urządzeń.

Zarządzanie pracami konserwacyjnymi
SAP PM umożliwia tworzenie zleceń konserwacyjnych, planowanie zadań, alokację zasobów, monitorowanie postępów prac oraz rejestrowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu.
Harmonogramowanie przeglądów
Aplikacja pozwala na planowanie cyklicznych przeglądów i inspekcji, generowanie harmonogramów, kontrolę terminowości wykonania oraz rejestrowanie wyników przeglądów.
Analiza danych
SAP PM oferuje różnorodne funkcje raportowania i analizy danych, które umożliwiają ocenę wydajności, identyfikację awaryjnych elementów, analizę kosztów utrzymania ruchu oraz podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji procesów.

Inne aplikacje wspierające magazyn DUR
Oprócz TCS.net i SAP PM istnieje wiele innych aplikacji, które mogą być użyteczne w zarządzaniu narzędziami i utrzymaniem ruchu w magazynie DUR. Oto kilka przykładów:

CMMS (Computerized Maintenance Management System)
Jest to oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do zarządzania utrzymaniem ruchu. Oferuje funkcje planowania prac, zarządzania zleceniami, rejestracji historii konserwacji, kontroli stanu maszyn, a także analizy i raportowania danych.
EAM (Enterprise Asset Management)
Platforma EAM służy do zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie, włączając w to zarządzanie maszynami i urządzeniami. Oferuje funkcje rejestracji aktywów, harmonogramowania przeglądów, monitorowania stanu technicznego, zarządzania naprawami i konserwacją, a także analizy kosztów.
Mobile Apps
Aplikacje mobilne umożliwiają pracownikom DUR dostęp do niezbędnych informacji i funkcji w terenie. Pozwalają na przeglądanie instrukcji obsługi, raportowanie awarii, sprawdzanie dostępności części zamiennych, a także synchronizację danych z systemem głównym.

Wybór odpowiedniej aplikacji zależy od specyfiki i potrzeb danego zakładu pracy. TCS.net i SAP PM są rozwiązaniami o ugruntowanej pozycji na rynku, oferującymi zaawansowane funkcje zarządzania narzędziami i utrzymaniem ruchu. Jednak istnieje wiele innych aplikacji, które mogą być skrojone na miarę i dostosowane do konkretnych wymagań magazynu DUR. Warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełni oczekiwania i zapewni efektywność w zarządzaniu narzędziami i utrzymaniem ruchu.

Programy DEMONSTRACYJNE

Demo jest po to aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wersja demonstracyjna Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność. Szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji.

Microsoft SQL 2008 server

Baza danych SQL Server 2008 została zaprojektowana tak, by pomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wyzwaniom. SQL Server 2008 to platforma do zarządzania danymi i ich analizy. Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje.

Extranet

Extranet to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby Intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetu jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet, przeważnie w firmach. Za pomocą aplikacji Extranet klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować.

Intranet

Połączenie intranetu i programu dla narzędziowni jest niezwykle wartościowe dla przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze zarządzanie narzędziami, efektywną komunikację i zwiększenie produktywności. Dlatego warto rozważyć implementację takiego rozwiązania w narzędziowni, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja usług w chmurze systemu Windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdrażania, od zainicjowania obsługi i włączenia równoważenia obciążenia po monitorowanie kondycji.

Windows Azure

Windows Azure Usługi w chmurze systemu windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdraża.

Windows Server 2012

W Windows Server 2012 (najnowszym serwerowym systemie operacyjnym Microsoft) pojawia się bardzo dużo zmian i ulepszeń. Przesyłamy Państwu drugi zestaw informacji o nowościach – w których skupiamy się na zmianach w zakresie zarządzania Państwa infrastrukturą serwerową za pomocą narzędzi wbudowanych w Windows Server 2012. Dzięki

Usługi programistyczne

Usługi programistyczne Jeżeli dostępne na rynku oprogramowanie nie spełnia Państwa oczekiwań, to nasza firma jest gotowa dostarczyć dedykowane rozwiązanie, które potrzebuje firma. Dedykowany system, wykonany według ustaleń, na podstawie analizy przedwdrożeniowej, jest tym elementem twojej firmy który pomoże zdobyć przewage na rynku oraz będzie

Dokumenty

Technologia Microsoft SharePoint, stanowi jądro pakietu Microsoft Office 2010. Jest to zestaw produktów i usług, dzięki którym organizowanie, udostępnianie i wyszukiwanie informacji, należące do codziennych zadań pracowników, będzie przebiegało gładko i bezproblemowo. Wybór funkcji programu SharePoint 2010 ułatwia firmie szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe. Program SharePoint 2010 pozwolą pracownikom dzielić się wiedzą i pomysłami, tworzyć odpowiadające specyficznym potrzebom niestandardowe rozwiązania i odnajdywać odpowiednie dane biznesowe w celu podejmowania trafniejszych decyzji. W zakresie IT program SharePoint 2010 przyczynia się do obniżenia wydatków na szkolenia i konserwację systemu.

Oprogramowanie SQL Server 2012

Oprogramowanie SQL Server 2012 stanowi potężne narzędzie w zarządzaniu danymi w narzędziowni. Dzięki jego funkcjom i możliwościom, można skutecznie gromadzić, analizować i udostępniać informacje dotyczące narzędzi, co przekłada się na lepszą organizację i efektywność pracy w narzędziowni.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu CMMS i magazynu w narzedziowni.
Demo