Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor, to rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net. Funkcje rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora

Rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net jest narzędziem, które umożliwia śledzenie i zarządzanie dokumentami likwidacji, które są w trakcie przygotowania do zatwierdzenia. Oferuje on szereg funkcji, które wspierają użytkowników w procesie likwidacji wyposażenia.

Rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net

Funkcje rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora

Rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net jest narzędziem, które umożliwia śledzenie i zarządzanie dokumentami likwidacji, które są w trakcie przygotowania do zatwierdzenia. Oferuje on szereg funkcji, które wspierają użytkowników w procesie likwidacji wyposażenia. Oto kilka głównych funkcji, które są dostępne w rejestrze:

  • Dodawanie nowych pozycji. Użytkownicy mogą dodawać nowe pozycje do dokumentów likwidacji zapisanych w buforze. Wprowadzają niezbędne informacje, takie jak nazwa składnika likwidowanego wyposażenia, ilość, jednostka miary, cena itp.
  • Edycja pozycji. Istniejące pozycje dokumentów likwidacji zapisanych do bufora mogą być edytowane w przypadku konieczności wprowadzenia zmian. Użytkownicy mogą aktualizować dane dotyczące składników, np. zmieniać ilość lub cenę.
  • Usuwanie pozycji. W przypadku, gdy pewne pozycje dokumentów likwidacji nie są już wymagane, użytkownicy mają możliwość usunięcia tych pozycji z bufora. Jest to przydatne, gdy występują zmiany lub błędy w procesie likwidacji.
  • Przeglądanie pozycji. Rejestr umożliwia przeglądanie wszystkich pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora. Użytkownicy mogą wyświetlać listę pozycji, ich szczegółowe informacje oraz dokonywać filtrowania i sortowania danych według określonych kryteriów.
  • Generowanie raportów. Rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net umożliwia generowanie raportów, które zawierają podsumowania, zestawienia lub szczegółowe informacje na temat dokumentów likwidacji. Raporty mogą być wykorzystywane do celów kontroli, analizy lub archiwizacji.

Dzięki powyższym funkcjom, rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora w programie TCS.net umożliwia efektywne zarządzanie procesem likwidacji wyposażenia, zapewniając kontrolę nad dokumentami, ich edycję i usuwanie oraz dostęp do istotnych informacji na temat składników likwidowanych wyposażenia.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów likwidacji zapisanych do bufora

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wydruku,
  • Wyświetlenia historii operacji dla dokumentu.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Terminy legalizacji

Terminy legalizacji

Legalizacja przyrządu pomiarowego to proces, który obejmuje sprawdzenie, stwierdzenie i udokumentowanie, że dany przyrząd spełnia wymagania określone przez przepisy i standardy. Legalizacja ma na celu zapewnienie wiarygodności i dokładności wyników pomiarów.

Nawigacja

Nawigacja stron

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą witrynę www! Chcemy, abyś mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje i poruszać się po naszej zawartości. Dlatego zastosowaliśmy przejrzysty układ strony, który pozwoli Ci szybko dotrzeć do interesujących Cię szczegółów.

Program w ASP.net

Program w ASP.net

Dzięki technologii Microsoft ASP.NET programiści mają możliwość tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych, które są wydajne, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu. Platforma Microsoft .NET i jej narzędzia, w tym ASP.NET, stanowią solidne podstawy dla budowy nowoczesnych rozwiązań