Dokumenty przydziałów

Wprowadzenie odpowiednich dokumentów wydań przydziałów oraz wykorzystanie systemu informatycznego, takiego jak program magazynowy, umożliwiają skuteczne zarządzanie odzieżą ochronną, środkami BHP i innymi artykułami podlegającymi amortyzacji. Program taki pozwala na bieżące śledzenie stanów magazynowych, rejestrowanie wydań przydziałów, generowanie raportów i analiz, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dokumenty przydziałów

Skuteczne zarządzanie odzieżą ochronną, środkami BHP oraz innymi artykułami podlegającymi amortyzacji jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest właściwe dokumentowanie wydań przydziałów, które umożliwiają kontrolę i śledzenie przypisania oraz wykorzystania tych artykułów przez pracowników.

Dokumenty wydań przydziałów – Zarządzanie odzieżą ochronną i środkami BHP

Znaczenie dokumentów wydań przydziałów

Dokumenty wydań przydziałów stanowią ważny element w zarządzaniu odzieżą ochronną, środkami BHP i innymi artykułami amortyzacyjnymi. Główne funkcje tych dokumentów to:

 • Rejestrowanie i udokumentowanie wydań odzieży ochronnej, środków BHP i innych artykułów pracownikom
 • Śledzenie przypisania konkretnych artykułów do poszczególnych pracowników
 • Zarządzanie stanami magazynowymi i kontrola ilości dostępnych artykułów
 • Monitorowanie zużycia i amortyzacji artykułów w związku z ich użytkowaniem
 • Generowanie raportów i zestawień dotyczących wykorzystania i rozchodów artykułów

Korzyści z dokumentowania wydań przydziałów

Proper documentation of allocation issues brings several benefits to the organization:

 • Skuteczne zarządzanie i kontrola środków ochrony osobistej oraz innych artykułów amortyzacyjnych
 • Ścisłe monitorowanie i identyfikacja pracowników, którzy otrzymali określone artykuły
 • Zapobieganie nadużyciom i utracie artykułów poprzez precyzyjne śledzenie ich przypisania i wykorzystania
 • Ułatwienie planowania zakupów i kontrola stanów magazynowych
 • Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez zapewnienie im odpowiedniej odzieży ochronnej i środków BHP
 • Możliwość generowania raportów i analiz dotyczących wykorzystania i zużycia artykułów

Dokumenty wydań przydziałów umożliwiają wydanie pracownikom odzieży ochronnej (sortów odzieżowych), środków BHP lub innych artykułów podlegających amortyzacji. 

W rejestrze dokumentów przydziałów aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu oraz wydruku.

Dopisanie nowego dokumentu przydziału (RP) może być uruchomione przez potwierdzenie polecenia DOPISZ lub wybranie w pulpicie nawigacyjnym menu Nowe Przydział. Na ekranie zostaje wyświetlony formularz dopisania dokumentu.

Numer referencyjny dokumentu zostaje nadany automatycznie i jest wyświetlony w pasku zadań.

W polu KONTRAHENT przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera imię lub nazwisko pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Pola NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI nie są obsługiwane przez skorowidze, przeznaczone są do zapisania dodatkowych informacji dotyczących dokumentu.

Pozycja dokumentu RP dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu TYP wybieramy typ wydawanego towaru.

W polu ASORTYMENT zapisywany jest rodzaj asortymentu. Przez użycie przycisku wyświetlona zostaje kartoteka asortymentowa odfiltrowana wg wybranego typu podanego w pierwszym polu. W pozycji dokumentu zostaje zapisana kartoteka zaznaczona na liście (przez kliknięcie).

Przy dopisywaniu pozycji kartoteki asortymentowe wyświetlane są wraz z przypisanymi miejscami adresowymi (lokalizacjami), nr serii oraz aktualnymi stanami.

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość asortymentu, który ma zostać wydany.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

W programie dokument przydziału może zostać również zapisany ze statusem w buforze. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu PW – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ oraz rezygnacji, a więc użycia polecenia ANULUJ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR RP wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Kartoteki pracowników
ss_administrator

Kartoteki pracowników

W programie TCS.net przechowujemy kartoteki pracowników. W kartotekach tych znajdują się ważne informacje. Informacje te dotyczą pracowników firmy. W programie TCS.net łatwo zarządzać tymi informacjami. Możemy dodawać nowych pracowników do kartotek. Możemy też aktualizować dane istniejących pracowników. Wszystko to dzieje się w prosty i intuicyjny sposób.

Służba utrzymania ruchu
ss_administrator

Służba utrzymania ruchu

TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, to jedno z rozwiązań CMMS, które oferuje kompleksowe funkcjonalności i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

System magazynowania narzędzi
ss_administrator

System magazynowania narzędzi

System magazynowy, który obejmuje również narzędziownię, podlega tym samym regułom ewidencji i zarządzania jak zwykły magazyn. Ewidencja narzędzi jest niezwykle istotna dla skutecznego zarządzania i kontrolowania zasobów narzędziowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z ewidencją narzędzi w systemie magazynowym.