Magazyn narzędzi w narzędziowni

Warto zaznaczyć, że aplikacja TCS.net firmy SoftwareStudio to nie tylko narzędzie do zarządzania magazynem narzędzi, ale także kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki integracji z systemem SAP możliwe jest automatyczne przesyłanie informacji o przychodach i rozchodach do systemu ERP, co pozwala na bieżąco monitorować koszty oraz kontrolować procesy biznesowe.

Magazyn narzędzi w narzędziowni

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu.

Aplikacja TCS.net firmy SoftwareStudio

Aplikacja TCS.net firmy SoftwareStudio to kompleksowe narzędzie, które umożliwia zarządzanie magazynem narzędzi oraz kartoteką narzędzi. Dzięki temu programowi można definiować kartoteki, które będą wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi oraz w dokumentach przychodu i rozchodu.

SAP

Jednym z najważniejszych elementów aplikacji TCS.net jest integracja z systemem SAP. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest automatyczne przesyłanie informacji o przychodach i rozchodach narzędzi do systemu SAP, co pozwala na bieżąco monitorować stan magazynu oraz kontrolować koszty.

Magazyn narzędzi

Moduł magazynu narzędzi pozwala na zarządzanie stanem magazynowym narzędzi oraz ich lokalizacją. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, gdzie znajduje się dany element oraz czy jest dostępny do wypożyczenia.

Kartoteka narzędzi

Kartoteka narzędzi to zbiór informacji o poszczególnych narzędziach znajdujących się w magazynie. Dzięki niej można łatwo sprawdzić, jakie narzędzia są dostępne oraz jakie są ich parametry techniczne. Kartoteka narzędzi pozwala również na dodawanie nowych narzędzi oraz aktualizowanie informacji o istniejących już elementach.

Automatyczna identyfikacja w narzędziowni

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu, a także wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji. Za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi, pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia, czy też środków trwałych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zdjęcia
ss_administrator

Zdjęcia

Dodawanie zdjęć i dokumentów w programie TCS.net jest więc ważnym elementem, który pozwala jeszcze lepiej zarządzać narzędziami i operacjami z nimi związanymi. Zapewnia to większą kontrolę, efektywność i dokumentację, co przekłada się na lepsze zarządzanie narzędziownią i poprawę procesów w przedsiębiorstwie.

Harmonogramy
ss_administrator

Harmonogramy

Oprogramowanie TCS.net w module CMMS umożliwia skuteczną obsługę obiektów, takich jak maszyny i urządzenia, które są pod opieką działu utrzymania ruchu. W ramach programu CMMS.net można gromadzić różnego rodzaju dane dokumentacyjne oraz prowadzić rejestrację i obsługę tych informacji przy użyciu specjalnych transakcji. Jedną z tych istotnych transakcji jest opcja związana z tworzeniem harmonogramów.