System Utrzymania Ruchu maszyn

System Utrzymania Ruchu to narzędzie, które pomaga w minimalizowaniu awarii i przestojów w produkcji. Na rynku istnieje wiele systemów CMMS, ale większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z systemem Windows. TCS.net to ciekawe rozwiązanie, które działa online i oferuje wiele funkcjonalności, umożliwiających jeszcze lepsze zarządzanie procesami utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym

System Utrzymania Ruchu maszyn

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną rozwiązań SoftwareStudio jest nowoczesna technologia (architektura client server, baza MS SQL server, ASP.net) pozwalająca na pracę przez przeglądarkę internetową.

System Utrzymania Ruchu: TCS.net – Rozwiązanie dostępne online

W dzisiejszych czasach efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu jest kluczowym elementem dla osiągnięcia wysokiej wydajności i niezawodności w zakładach przemysłowych. Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych systemów informatycznych, takich jak Computerized Maintenance Management System (CMMS). Na rynku istnieje wiele rozwiązań CMMS, ale większość z nich to aplikacje działające na pojedynczych komputerach z systemem Windows. Jednak istnieje również innowacyjne rozwiązanie, które oferuje pełen dostęp online przez przeglądarkę internetową – jest nim system TCS.net.

System Utrzymania Ruchu jest niezwykle pomocnym narzędziem w przemyśle, które pomaga zapobiegać awariom i unikać przestojów w produkcji. Na rynku istnieje wiele różnych systemów do zarządzania utrzymaniem maszyn, ale większość z nich działa na pojedynczych komputerach z systemem Windows. Jednakże, TCS.net to innowacyjne rozwiązanie, które działa online i oferuje bogatą gamę funkcji, które pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie procesem utrzymania maszyn w optymalnym stanie technicznym.

TCS.net to system, który pozwala na bieżące monitorowanie stanu maszyn oraz planowanie ich konserwacji. Dzięki temu można unikać niespodziewanych przestojów, co znacząco wpływa na efektywność produkcji. Dodatkowo, system umożliwia śledzenie historii konserwacji, co ułatwia identyfikację ewentualnych problemów i umożliwia ich szybkie rozwiązanie.

Zalety dostępu online

TCS.net wyróżnia się spośród innych systemów CMMS dzięki swojej dostępności online. Dzięki temu, użytkownicy mają możliwość korzystania z systemu z dowolnego miejsca i urządzenia, pod warunkiem posiadania połączenia internetowego. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na każdym komputerze ani konieczności ograniczania się do jednego stanowiska pracy. Dostęp online zapewnia elastyczność i ułatwia pracę z systemem, niezależnie od lokalizacji.

Warto zaznaczyć, że TCS.net działa online, co oznacza, że użytkownicy mogą mieć dostęp do niego z dowolnego miejsca i urządzenia, pod warunkiem dostępu do Internetu. Dzięki temu zarządzanie utrzymaniem maszyn staje się jeszcze bardziej elastyczne i dostępne.

Jednym z kluczowych atutów tego systemu jest jego intuicyjny interfejs, który pozwala na łatwe korzystanie z wszystkich funkcji. Nie trzeba być specjalistą IT, aby skutecznie zarządzać utrzymaniem maszyn przy użyciu TCS.net.

Ponadto, dostęp online do systemu TCS.net umożliwia łatwą współpracę i komunikację między użytkownikami. Wszyscy pracownicy mają dostęp do aktualnych danych i informacji, co ułatwia koordynację działań i wspólną pracę nad zadaniami związanych z utrzymaniem ruchu. Możliwość udostępniania danych online przyczynia się do szybkiego przekazywania informacji oraz podejmowania decyzji w oparciu o rzetelne i aktualne dane.

Wysoka funkcjonalność i elastyczność

TCS.net to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania utrzymaniem ruchu, które oferuje szeroki zakres funkcjonalności. System umożliwia planowanie i monitorowanie zadań konserwacyjnych, zarządzanie zasobami, generowanie raportów, analizę danych diagnostycznych, kontrolę kosztów oraz wiele innych. Elastyczność TCS.net pozwala na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. Możliwość konfiguracji i personalizacji systemu zapewnia optymalne dostosowanie go do specyfiki działalności i procesów związanych z utrzymaniem ruchu.

Kolejnym atutem TCS.net jest łatwość obsługi. Intuicyjny interfejs użytkownika, czytelne formularze i przejrzyste menu sprawiają, że korzystanie z systemu jest proste i przyjemne. Nawigacja w systemie jest intuicyjna, a dostępne opcje są łatwo zrozumiałe. Dzięki temu, pracownicy mogą szybko nauczyć się obsługi systemu i skorzystać z jego pełnego potencjału bez większego wysiłku.

Podsumowanie

TCS.net to innowacyjne rozwiązanie CMMS, które wyróżnia się na tle innych systemów dostępnych na rynku. Dostęp online przez przeglądarkę internetową, wysoka funkcjonalność, elastyczność i łatwość obsługi czynią z TCS.net doskonałe narzędzie do zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych. Dzięki temu systemowi, przedsiębiorstwa mogą efektywnie kontrolować procesy konserwacyjne, planować zadania, analizować dane diagnostyczne i osiągać wysoką wydajność oraz niezawodność w swojej działalności.

Studio TCS.net moduł CMMS awaria dane ewidencyjne

System Utrzymania Ruchu Maszyn, a konkretnie TCS.net, to nowoczesne narzędzie, które pomaga przedsiębiorstwom minimalizować awarie i przestoje w produkcji. Dzięki możliwości monitorowania i zarządzania maszynami online, staje się ono niezastąpione dla firm dążących do efektywnego utrzymania swojego parku maszynowego w doskonałym stanie technicznym.

System Utrzymania Ruchu Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.

Podstawowe zadania oprogramowania Studio CMMS.net: ewidencja maszyn i urządzeń. Magazyn części zamiennych, awarie, przeglądy, historia zdarzeń, harmonogramy, ewidencja pracowników. Obliczanie kosztów oraz ilości roboczogodzin. Zasoby w formie załączników, statystyki, wskaźniki średniego czasu awarii, średniego czasu między awariami, wskaźnik wykorzystania wyposażenia.

System Utrzymania Ruchu – co to jest?

System Utrzymania Ruchu (ang. Maintenance Management System) to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu procesami związanymi z utrzymaniem maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym. Dzięki niemu można planować i kontrolować przeglądy, naprawy oraz wymiany części, co pozwala na minimalizowanie awarii i przestojów w produkcji.

Różnorodność systemów CMMS

Na rynku istnieje wiele systemów CMMS, różniących się ceną, funkcjonalnościami oraz sposobem działania. Większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z systemem Windows, które wymagają instalacji oprogramowania na każdym stanowisku pracy. Takie rozwiązanie może być kosztowne i wymagać dużej ilości czasu na wdrożenie.

TCS.net – system CMMS dostępny online

Jednym z ciekawszych rozwiązań na rynku jest TCS.net – system CMMS dostępny online, przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu nie trzeba instalować oprogramowania na każdym stanowisku pracy, a użytkownicy mogą mieć dostęp do systemu z dowolnego miejsca i urządzenia.

TCS.net oferuje wiele funkcjonalności, takich jak:

 • planowanie przeglądów i napraw
 • zarządzanie zapasami części
 • monitorowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych
 • raportowanie awarii i przestojów
 • analiza kosztów utrzymania maszyn

Dodatkowo, TCS.net umożliwia integrację z innymi systemami, takimi jak ERP czy SCADA, co pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Administrator programu CMMS

Funkcję administratora programu CMMS.net pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy. Funkcję administratora programu NARZĘDZIOWNIA pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Najważniejsze funkcje konfiguracyjne administratora systemu narzędziownia: definiowania użytkowników programu, czyli KTO i CO może robić w programie definiowanie skorowidzy i słowników wykorzystywanych podczas rejestracji danych określenie sposobu numeracji dokumentów ustawienie parametrów globalnych systemu, w tym danych ewidencyjnych drukowanych na dokumentach dostęp do przeglądania dokumentów usuniętych dostęp do przeglądania dziennika zdarzeń

Utrzymanie ruchu

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows.

Studio CMMS.net jest systemem eksperckim, którego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem. Większość firm ogranicza się do zatrudnienia mechaników potrzebnych przede wszystkim do przezbrajania i ustawiania maszyn, czasem elektryków lub automatyków. W przeciwieństwie do firm posiadających dział utrzymania ruchu często brak jest osób odpowiedzialnych za całokształt stanu parku maszynowego.

Kiedy nastąpi awaria, wypadek czy kontrola BHP nie powinno być wątpliwości kto odpowiada za wiedzę o stanie maszyn, u kogo znajdują się deklaracje zgodności, schematy, instrukcje.

Rolą służb utrzymania ruchu jest utrzymanie maszyn i urzadzeń w należytej sprawności, do tego celu można wykorzystać program Studio CMMS.net Rola służb utrzymania ruchu jest utrzymanie maszyn i urządzeń w należytej sprawności, jednak wraz ze zmianami prawnymi (dyrektywa maszynowa obowiązująca od stycznia 2006 roku czy przepisy odnośnie zabezpieczeń i ich klasyfikacji 2009) rośnie znaczenie obsługi formalnej i prawnej parku maszynowego. Wymagane jest nie tylko, aby maszyny działały sprawnie, ale także aby posiadały stosowną dokumentację. Maszyny musza być bezpieczne, a ich bezpieczeństwo potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Program Studio CMMS.net pozwala na ewidencję oceny klasy ryzyka każdego z urządzeń oraz rejestr wypadków spowodowanych przez maszyny. Rejestr wypadków nie zastępuje normalnej dokumentacji powypadkowej będącej w gestii odpowiedniej komórki w przedsiębiorstwie, pozwala jednak spojrzeć na kwestie wypadków w sposób analityczny i statystyczny.

CMMS Desktop

Korzystanie z programów internetowych zwykle kojarzy się z pracę na jednym ekranie – czyli brak jest ułatwień wynikających z pracy okienkowej. Studio CMMS moduł DESKTOP rozwiązuje ten problem.

Użytkownicy programu Studio CMMS.net mogą korzystać z funkcjonalności jaką oferuje rozwiązanie firmy SoftwareStudioDesktop. Elastyczny i konfigurowalny moduł pozwala na pracę aplikacji w trybie przypominającym pulpit systemu Windows. Rozwiązanie SSD pozwala na uruchomieniu wielu rejestrów w jednym oknie przeglądarki internetowej na zasadzie okienek, które można dowolnie przemieszczać na ekranie, wyświetlać w formie zakładek lub chować do paska.

Pełen zakres funkcjonalny modułu Desktop programu Narzędzia jest konfigurowalny w zakresie:

 • skrótów wyświetlanych na pulpicie
 • opis,
 • obrazek oraz umiejscowienie menu START
 • wyświetlane w dolnym lewym rogu ekranu, menu szybkiego uruchamiania transakcji
 • można definiować zarówno sekcje (zakładki) menu jak i ich zawartość.

Można definiować opis, kolejność, ikony.    

KONFIGURACJA Menu z prawej strony ekranu składa się z sekcji oraz podsekcji. W pierwszym kroku należy zdefiniować sekcje menu. Umożliwi nam to wywołanie menu KONFIGURACJA oraz USTAWIENIA SEKCJE NAWIGACJA. Po wywołaniu menu wyświetli się lista aktualnie zdefiniowanych sekcji menu: Dopisanie nowej sekcji umożliwia linia z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz. Ustawić wg własnych potrzeb można: skróty na pulpicie, menu START menu nawigacja (sekcje i pozycje)

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń

Wysoki udział kosztów utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa zmuszają do intensywnego poszukiwania możliwości ich kontrolowania i zmniejszenia.

Rośnie nie tylko znaczenie samego utrzymania urządzeń w sprawności eksploatacyjnej, ale rosną także, absolutnie i relatywnie, koszty utrzymania tej sprawności. Analiza sposobów podejścia do utrzymania ruchu urządzeń i maszyn, dokonywana w perspektywie czasowej, pozwala na wyróżnienie okresów:

 • Okres reaktywnego utrzymania ruchu – remonty po pojawieniu się uszkodzenia, charakteryzuje się doraźnym reagowaniem na wystąpienie uszkodzeń;
 • Okres prewencyjnego utrzymania ruchu – planowe i zapobiegawcze;
 • kres prognostycznego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń inspekcje zapobiegawcze, samodzielne;
 • przeglądy, monitorowanie stanu technicznego, udział operatorów urządzeń i maszyn w utrzymaniu ruchu.

Sposób utrzymania ruchu określonych maszyn i urządzeń zależy od ich charakterystyki konstrukcyjnej i roli, jaką spełniają w procesie produkcyjnym. Urządzenia skomplikowane, kosztowne i pracujące w zautomatyzowanych liniach technologicznych powinny być utrzymywane bardzo starannie. Ich awaria powoduje, bowiem przestój całej linii. Strategię eksploatacyjną należy, więc dostosować do konkretnych urządzeń i maszyn oraz warunków ich eksploatacji. Utrzymanie ruchu jest połączone z wysiłkami przedsiębiorstwa produkcyjnego mającymi na celu wytworzenie produktu o wysokiej jakości, tak więc jakość środków produkcji (maszyn i urządzeń) decyduje w dużej mierze o jakości wyrobów gotowych, zależna jest, bowiem od jakości czynności utrzymania ruchu. SoftwareStudio Sp. z o.o.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Przeglądy maszyn
ss_administrator

Przeglądy maszyn

Program TCS.net jest doskonałym narzędziem do zarządzania przeglądami okresowymi narzędzi, maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu można skutecznie planować, monitorować i dokumentować przeglądy, zapewniając bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność pracy.

Obsługa informatyczna
ss_administrator

Obsługa informatyczna

Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania TCS.net i potrzebuje kompleksowej obsługi informatycznej, to SoftwareStudio jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nasza firma zapewnia najlepszą jakość usług oraz bezpieczeństwo danych. Dzięki nam Twoja firma może skupić się na swojej działalności, a my zajmiemy się resztą.

System zarządzania
ss_administrator

System zarządzania

SoftwareStudio oferuje zaawansowany system zarządzania. Ten system ułatwia kontrolę nad różnymi aspektami Twojego biznesu. Możesz z nim zarządzać zasobami, procesami i danymi. Nasza platforma jest intuicyjna i łatwa w użyciu. Oznacza to, że nie musisz być ekspertem w dziedzinie IT, żeby z niej korzystać.