Rejestr narzędzi

Rejestr narzędzi

W nowoczesnym magazynie narzędziowym rejestr narzędzi jest podstawą. Zapewnia on dokładne śledzenie każdego narzędzia. Dzięki temu zarządzanie magazynem staje się łatwiejsze. Rejestr pozwala na szybką identyfikację i lokalizację narzędzi. Umożliwia również monitorowanie ich stanu i historii użycia.

Każde narzędzie w magazynie ma swoje miejsce w rejestrze. System rejestruje wszelkie ruchy narzędzi. Obejmuje to wypożyczenia, zwroty i serwisowanie. Rejestr jest dostępny online. Dzięki temu pracownicy mają do niego dostęp z każdego miejsca. Wystarczy dostęp do Internetu.

Zastosowanie rejestru narzędzi przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa efektywność pracy. Pracownicy szybko znajdują potrzebne narzędzia. Rejestr zapobiega również zgubieniu czy uszkodzeniu narzędzi. Dzięki niemu łatwiej jest planować zakupy nowych narzędzi. Można też lepiej zarządzać serwisowaniem.

Rejestr narzędzi jest też ważny dla bezpieczeństwa. Zapewnia, że każde narzędzie jest sprawne i bezpieczne w użyciu. W razie awarii łatwo można zidentyfikować i wycofać wadliwe narzędzia. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko wypadków.

Podsumowując, rejestr narzędzi w narzędziowni to niezbędne narzędzie. Zapewnia efektywne i bezpieczne zarządzanie magazynem narzędzi. Ułatwia pracę i zwiększa produktywność. Jednocześnie dba o bezpieczeństwo pracowników.

Klucz do efektywnego zarządzania w narzędziowni – rejestr narzędzi

Aby uzyskać dostęp do rejestru narzędzi, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Zlokalizuj menu znajdujące się w górnej części ekranu.
W sekcji KARTOTEKI znajdź i wybierz pozycję MAGAZYNOWE.
Po wybraniu tej opcji, pulpit nawigacyjny zostanie załadowany, a na ekranie zostaną wyświetlone rejestry narzędzi.
W pulpicie nawigacyjnym można znaleźć różne rejestry narzędzi, które można przeglądać i filtrować według poszczególnych kategorii. W przypadku, gdy chcesz zobaczyć wszystkie narzędzia, możesz wybrać opcję „Wszystkie” w tabeli.

Po wybraniu odpowiedniej kategorii lub opcji „Wszystkie”, zostanie wyświetlona tabela zawierająca kartoteki asortymentowe narzędzi. Możesz przeglądać informacje o poszczególnych narzędziach, takie jak nazwa, numer katalogowy, dostawca, stan magazynowy, cena i inne istotne dane.

Dzięki rejestrowi narzędzi można efektywnie zarządzać magazynem narzędzi, monitorować dostępność, śledzić ilości, aktualizować informacje oraz dokonywać wszelkich niezbędnych operacji związanych z zarządzaniem narzędziami.

Przez korzystanie z rejestru narzędzi w programie można łatwo odnaleźć potrzebne narzędzia, sprawdzić ich dostępność, zaplanować wypożyczenia lub zakupy, a także utrzymać pełną kontrolę nad zasobami narzędziowymi w magazynie.

Wnioskując, rejestr narzędzi stanowi kluczowy element w systemie magazynowym, umożliwiający przejrzyste zarządzanie i kontrolę nad narzędziami w magazynie.

Funkcje aktywne w rejestrach narzędzi

W rejestrach narzędzi dostępne są różne funkcje, które umożliwiają efektywne zarządzanie kartotekami. Oto kilka z tych funkcji:

 • Dopisanie. Pozwala na dodanie nowej pozycji do rejestru narzędzi. Można wprowadzić wszystkie istotne informacje o narzędziu, takie jak nazwa, numer katalogowy, dostawca, stan magazynowy, cena itp.
 • Edycja. Umożliwia modyfikację istniejących danych w kartotece narzędzi. Można aktualizować informacje, zmieniać parametry, dostawców, ceny i inne dane związane z narzędziem.
 • Podgląd kartoteki. Zapewnia szczegółowy widok informacji zawartych w kartotece narzędzia. Można przeglądać wszystkie parametry, historię obrotów, przypisane badania, zdjęcia i inne dane dotyczące narzędzia.
 • Dopisanie parametrów badań. Pozwala na dodanie specyficznych parametrów badań dla narzędzi. Można określić wymagane badania techniczne, okresy kontrolne, normy i inne informacje dotyczące badań narzędziowych.
 • Przeglądanie historii obrotów magazynowych. Umożliwia śledzenie historii operacji związanych z danym narzędziem, takich jak wypożyczenia, zwroty, zakupy, likwidacje itp. Można zobaczyć daty, ilości, osoby odpowiedzialne i inne szczegóły dotyczące obrotów magazynowych.

W zakładce „Dane Ewidencyjne” w rejestrze narzędzi można dokonać szczegółowego uzupełnienia informacji dotyczących kartoteki. Wystarczy wybrać odpowiedni typ kartoteki, grupę, podać indeks narzędzia, a także wybrać rodzaj narzędzia z listy rozwijanej. Dzięki tym informacjom można dokładnie zidentyfikować narzędzie i przyporządkować je do odpowiednich kategorii.

Dzięki tym funkcjom rejestrów narzędzi w programie można skutecznie zarządzać kartotekami, aktualizować dane, śledzić historię operacji oraz utrzymać pełną kontrolę nad narzędziami w magazynie.

Tworzenie kartoteki narzędzia

Aby utworzyć kartotekę narzędzia, należy przeprowadzić kilka kroków i podać odpowiednie informacje. Oto opis poszczególnych pól i kroków w procesie tworzenia kartoteki narzędzia:

Krok 1: Dane podstawowe

 • Numer katalogowy: Podaj unikalny numer identyfikacyjny narzędzia.
 • Kod kreskowy: Jeśli narzędzie posiada kod kreskowy, wprowadź go tutaj.
 • Nazwa: Wpisz nazwę narzędzia.
 • Opis: Dodaj dowolny opis lub dodatkowe informacje o narzędziu.
 • Kod PN: Jeśli narzędzie posiada specyficzny kod producenta (PN – Part Number), podaj go.

Krok 2: Informacje dodatkowe

 • Jednostka: Wybierz jednostkę miary narzędzia, np. sztuki, komplety itp.
 • Numeracja: Określ sposób numeracji narzędzi, np. automatyczna generacja numerów seryjnych.
 • Magazyn: Wybierz magazyn, do którego zostanie przypisana kartoteka narzędzia.
 • Dostawca: Wybierz dostawcę, od którego zostało zakupione narzędzie.
 • Wydział: Przypisz narzędzie do odpowiedniego wydziału lub działu organizacji.
 • Producent: Wybierz producenta narzędzia.

Krok 3: Dane uzupełniające

 • Miejsce składowania: Wybierz domyślne miejsce składowania dla narzędzia.
 • Konto MPK: Wybierz odpowiednie konto MPK (miejsca powstawania kosztów) dla narzędzia.
 • Cechy narzędzia: Dodaj dodatkowe cechy lub atrybuty narzędzia, jeśli istnieją.

Krok 4: Informacje finansowe

 • Cena zakupu: Wpisz cenę zakupu narzędzia.
 • Cena ewidencyjna: Podaj cenę ewidencyjną narzędzia.
 • Czas amortyzacji: Określ czas amortyzacji narzędzia w miesiącach.
 • Czas gwarancji: Wpisz czas gwarancji narzędzia w miesiącach.
  Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku „Zapisz”, zostanie utworzona nowa kartoteka narzędzia z wprowadzonymi danymi. Kartoteka ta będzie zawierać wszystkie podane informacje i będzie gotowa do dalszego zarządzania i śledzenia w systemie.

Dzięki tym danym będziesz miał pełną kontrolę nad kartotekami narzędzi, ich lokalizacją, dostawcami, informacjami finansowymi i innymi istotnymi szczegółami.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
HTML 5

HTML 5

W oprogramowaniu TCS.net HTML5 jest również wykorzystywany do tworzenia formularzy, które umożliwiają użytkownikom wprowadzanie danych i interakcję z aplikacją. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przesyłać informacje i korzystać z różnych funkcjonalności oferowanych przez aplikację.

Wpisy

Wpisy

Alfabetyczny spis artykułów w witrynie Program TCS.net – Magazyn Narzędzi umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie i poruszanie się po różnych tematach związanych z narzędziownią i oprogramowaniem TCS.net. Dzięki wpisom artykułów użytkownicy mogą zdobyć wiedzę, rozwijać się,

Magazyn wypożyczalni narzędzi

Magazyn

Moduł magazyn narzędziowni umożliwia wypożyczanie narzędzi pracownikom. Użytkownik programu może wybrać pracownika, który chce wypożyczyć narzędzie oraz określić termin zwrotu. Dzięki temu, możliwe jest skuteczne zarządzanie narzędziami i uniknięcie ich niekontrolowanego wypożyczania.