Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Program CMMS.net

Rozumiemy, jak kluczowe jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i zakładów przemysłowych utrzymanie ciągłości produkcji dzięki Program CMMS.net. Właśnie z tego powodu SoftwareStudio stworzyło specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania utrzymaniem ruchu. Bazując na nowoczesnych technologiach Microsoft i korzystając z silnika baz danych MS SQL Server, nasze oprogramowanie zapewnia pełną elastyczność. Możesz je zainstalować na jednym komputerze, w lokalnej sieci komputerowej, a nawet korzystać z niego przez internet.

Program CMMS.net od SoftwareStudio

Program CMMS.net to narzędzie stworzone przez SoftwareStudio. Zajmujemy się ułatwieniem zarządzania utrzymaniem maszyn i sprzętów. Nasze oprogramowanie jest idealne dla każdego zakładu produkcyjnego.

Łatwość użytkowania

Nasz interfejs jest prosty i intuicyjny. Dzięki temu, nowi użytkownicy mogą szybko zrozumieć, jak korzystać z programu. Możesz łatwo dodawać nowe zlecenia i śledzić ich postępy.

Zarządzanie zasobami

Program CMMS.net pozwala na pełne zarządzanie zasobami w firmie. Obejmuje to zarówno maszyny, jak i części zamienne. Optymalizujemy procesy, by zwiększyć efektywność i zredukować koszty.

Wsparcie i aktualizacje

Oferujemy stałe wsparcie i regularne aktualizacje. Nasz zespół jest dostępny przez całą dobę. W razie problemów możesz się z nami skontaktować przez telefon, e-mail czy chat.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas priorytet. Dlatego program CMMS.net ma zaawansowane funkcje zabezpieczające. Monitorujemy systemy 24/7 i natychmiast reagujemy na wszelkie zagrożenia.

Zintegrowane rozwiązania

Program CMMS.net można łatwo zintegrować z innymi systemami w firmie. To oznacza, że wszystkie Twoje narzędzia mogą pracować razem w harmonii. Takie podejście zapewnia lepszą efektywność i mniejszą ilość błędów.

W rezultacie, program CMMS.net od SoftwareStudio to kompleksowe rozwiązanie dla zarządzania utrzymaniem w firmie. Oferuje łatwość użytkowania, zaawansowane funkcje i pełne wsparcie. Z nami zarządzanie utrzymaniem staje się prostsze, efektywniejsze i bardziej efektywne.

Program CMMS.net – Nowoczesne rozwiązanie dla Służb Utrzymania Ruchu

Program CMMS.net to zaawansowana aplikacja oparta na technologii ASP.net i języku C#, działająca w oparciu o bazę danych MS SQL Server. Jest to system klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System), który został stworzony specjalnie dla Służb Utrzymania Ruchu w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Funkcje programu CMMS.net

Program CMMS.net oferuje szeroki zakres funkcji i narzędzi, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Oto niektóre z głównych funkcji:

 • Planowanie i harmonogramowanie prac konserwacyjnych
 • Ewidencja i monitorowanie stanu urządzeń oraz maszyn
 • Zarządzanie zleceniami i zgłoszeniami obsługi technicznej
 • Rejestracja i śledzenie historii napraw oraz konserwacji
 • Planowanie i kontrola zapasów części zamiennych
 • Generowanie raportów i analiz dotyczących wydajności i kosztów utrzymania ruchu
 • Integracja z innymi systemami firmy, takimi jak ERP czy systemy monitoringu

Korzyści z zastosowania programu CMMS.net

Wykorzystanie programu CMMS.net w Służbie Utrzymania Ruchu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Oto kilka z głównych zalet:

 • Zwiększenie efektywności i niezawodności procesów utrzymania ruchu
 • Optymalizacja planowania i wykonywania prac konserwacyjnych
 • Minimalizacja awarii maszyn i urządzeń dzięki regularnym przeglądom i konserwacji
 • Ścisłe monitorowanie stanu technicznego urządzeń i maszyn
 • Redukcja kosztów poprzez optymalne zarządzanie zapasami części zamiennych
 • Poprawa raportowania i analizy danych dotyczących utrzymania ruchu
 • Integracja różnych procesów i systemów w firmie

Dzięki programowi CMMS.net przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami utrzymania ruchu, co przekłada się na większą niezawodność i efektywność działania maszyn i urządzeń. Program ten umożliwia precyzyjne planowanie, monitorowanie. A także raportowanie wszystkich działań związanych z utrzymaniem ruchu, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy produkcji i minimalizacji przestojów.

Program CMMS.net

Program CMMS.net to nowoczesna aplikacja w technologii ASP.net, C# pracująca na bazie MS SQL server. System klasy CMMS przeznaczony jest dla Służb Utrzymania Ruchu dowolnego przedsiębiorstwa.

Wraz z rozwojem technologicznym trafiają do przedsiębiorstw coraz to nowocześniejsze maszyny i urządzenia. A maszyna, szczególnie taka nowoczesna, lubi zepsuć się w najbardziej dla przedsiębiorstwa niedogodnym momencie. Zdarza się także, że brak jest wiedzy o częstotliwości awarii maszyn.

Osoba planująca produkcje nie zastanawia się czy określona maszyna wykorzystywana w procesie produkcyjnym jest czy nie jest awaryjna, bo szczególnie drobne awarie są usuwane ad hoc i nie są ewidencjonowane w żaden sposób. W celu uporządkowania takich zdarzeń ich oceny, ryzyka i zapobiegania wykorzystuje się informatyczne systemu wspomagania zwane:

CMMS – Computerised Maintenance Management Systems

Program do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS.net

Program do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS.net to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla Służb Utrzymania Ruchu, którego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z:

 • prowadzeniem gospodarki remontowej;
 • prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn;
 • zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury technicznej;
 • prowadzeniem gospodarki magazynowej, a w szczególności części zamiennych z dokładnością do terminów ich przydatności czy legalizacji;
 • zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne;
 • raportowaniem i generowaniem statystyk.

EWIDENCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

W celu sprawnego zarządzania parkiem maszynowym należy prowadzić ewidencję zawierająca maksymalnie dużo informacji o charakterze technicznym. Ewidencje z której szybko można dowiedzieć się co kryje się pod numerem ewidencyjnym, jaki jest stan techniczny urządzenia, gdzie się ono znajduje, czy jest elementem większej całości, np. linii technologicznej. W programie kartoteki podzielone mamy na Linie technologiczne, maszyny działające w ramach danej linii, niezależne maszyny i urządzenia. Ponadto możemy rejestrować pojazdy w raz ich specyficzną charakterystyką. Rejestr maszyn pozwala na ewidencję stanie licznika roboczogodzin, ilości datach badania UDT lub badań elektrycznych.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

Niektóre maszyny i urządzenia wymagają pewnych okresowo wykonywanych czynnosci, zwanych przeglądami, które wynikają z dokumentacji techniczno ruchowej. W sytuacji, gdy terminy przeglądów nie są dotrzymywane, maszyna traci swoje właściwości, parametry, by w końcu się popsuć. Dla każdej kartoteki maszyn można rejestrować zadania do wykonania w określonym terminie lub po przepracowaniu określonej ilości godzin.

POWIADOMIENIA

W programie Studio CMMS.net wprowadzono możliwość analizowania terminów i dla takich zdarzeń program wyświetla powiadomienia na ekranie w formie informacji oznacoznej kolorem oraz ilością dni przed terminem lub po terminie. Ponadto program może wykorzystać pocztę elektroniczną i wysyłać przypomnienia i powiadomienia na wskazane adresy e-mail.

HISTORIA AWARII MASZYN

Po wystąpieniu awarii priorytetową sprawą staje się jej usunięcie, jednak nie zawsze analiza dostępnych informacji i objawów jest wystarczająca aby szybko i precyzyjnie zlokalizować przyczynę awarii, a więc umożliwić jej szybkie usunięcie. W ocenie przyczyn pomocna może być historia awarii, z której użytkownik dowie się co i kiedy się psuło w danej maszynie, jakie wykonano prace naprawcze i jakie wcześniej ustalono zasady postępowania.

W rejestrze historii programu Studio CMMS.net zachować możemy informacje o awariach, czynnościach eksploatacyjnych, ostrzeżeniach, przeprowadzonych przeglądach a także o modyfikacjach liczników roboczogodzin (kilometrów).

Dla każdego dodanego zdarzenia awarii można dodawać szczegółowy opis, ilość poświęconych roboczogodzin i szacunkowy koszt przeprowadzonych czynności. Możliwości obszernego opisywania zdarzeń i ich analizy program Studio CMMS.net z biegiem czasu staje się wewnętrznym systemem eksperckim podnoszącym znacznie wydajność oraz jakość prowadzonych napraw.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA CZĘŚCI ZAMIENNE

Oprogramowanie Studio CMMS.net wyposażone jest w moduł gospodarki magazynowej w odniesieniu do części zamiennych. Program pozwala na rejestrację przychodów i rozchodów pozycji magazynowych, drukuje dokumenty Pw i Rw. Prowadzi stany magazynowe wg miejsc składowania oraz numerów seryjnych. Dzięki temu program pozwala na bieżąco znać dostępne stany magazynowe, wysyłać zapotrzebowanie do działu zaopatrzenia lub bezpośrednio do dostawców.

Program CMMS.net – nowoczesna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu

Aplikacja CMMS.net to innowacyjna aplikacja stworzona w technologii ASP.net oraz C#. System pracuje na bazie MS SQL server i jest przeznaczony dla Służb Utrzymania Ruchu w dowolnym przedsiębiorstwie. Dzięki temu narzędziu, zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie staje się znacznie prostsze i bardziej przejrzyste.

Czym jest CMMS?

CMMS (Computerized Maintenance Management System) to system komputerowy służący do zarządzania utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu, Służba Utrzymania Ruchu może efektywnie zarządzać przeglądami, naprawami oraz konserwacją sprzętu i maszyn.

Jak działa program CMMS.net?

Oprogramowanie CMMS.net działa w oparciu o bazę danych MS SQL server, co pozwala na szybkie i efektywne przetwarzanie informacji. Aplikacja umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji procesów utrzymania ruchu, w tym planowania przeglądów, napraw, konserwacji oraz przeglądów okresowych.

Dodatkowo, program CMMS.net umożliwia tworzenie raportów, analizowanie danych oraz generowanie statystyk, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki temu, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Zalety programu CMMS.net

Program CMMS.net posiada wiele zalet, które przekładają się na efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Do najważniejszych zalet należą:

 • pełna dokumentacja procesów utrzymania ruchu
 • planowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji
 • generowanie raportów i statystyk
 • możliwość analizowania danych
 • szybka reakcja na awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami

To nie tylko usprawnia codzienną pracę, ale również zwiększa efektywność działów zajmujących się utrzymaniem ruchu. Z naszym oprogramowaniem możesz monitorować różne aspekty produkcji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, szybko zidentyfikujesz wszelkie nieprawidłowości i zapobiegniesz przerwom w działalności.

Podsumowując, nasze oprogramowanie to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga w utrzymaniu najwyższych standardów produkcji. Z SoftwareStudio masz pewność, że Twój dział utrzymania ruchu będzie działał jak najbardziej efektywnie.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Personalizacja ustawień
ss_administrator

Personalizacja ustawień

Personalizacja ustawień programu w narzędziowni, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, daje użytkownikom możliwość dostosowania oprogramowania do swoich potrzeb, preferencji i procesów zarządzania narzędziami. Pozwala to na bardziej efektywne korzystanie z programu, lepszą kontrolę nad narzędziami i zwiększenie ogólnej efektywności działu narzędziowego. Dlatego warto wybrać oprogramowanie, które oferuje możliwość personalizacji, aby dostosować je do własnych wymagań i zapewnić optymalne funkcjonowanie narzędziowni.

Zarządzanie projektem IT
ss_administrator

Zarządzanie projektem IT

Zarządzanie projektem IT w narzędziowni jest kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania zakładu przemysłowego. Dzięki odpowiedniemu podejściu do zarządzania projektami IT można usprawnić wiele procesów w narzędziowni, co przekłada się na zwiększenie efektywności i konkurencyjności firmy.

Dokumenty w narzędziowni
ss_administrator

Dokumenty w narzędziowni

W narzędziowni wystawiane są różnego rodzaju dokumenty, które są istotne dla zarządzania narzędziami i procesami z nimi związanymi. Dzięki nim można śledzić stan narzędzi, planować ich konserwację oraz kontrolować dostęp do nich.