Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Program CMMS.net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne lub zakład przemysłowy bez dobrze zorganizowanego działu zajmującego się utrzymaniem ruchu. W pracy takiego działu potrzebne jest niezawodne, wydajne oprogramowanie wspomagające prace związane z utrzymaniem ruchu, dlatego SoftwareStudio opracowało rozwiązanie w nowoczesnej technologii Microsoft działające na bazie danych MS SQL server, pozwalające na pracę na pojedynczym komputerze, w sieci lokalnej lub przez internet. 

Program CMMS.net – Nowoczesne rozwiązanie dla Służb Utrzymania Ruchu

Program CMMS.net to zaawansowana aplikacja oparta na technologii ASP.net i języku C#, działająca w oparciu o bazę danych MS SQL Server. Jest to system klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System), który został stworzony specjalnie dla Służb Utrzymania Ruchu w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Funkcje programu CMMS.net

Program CMMS.net oferuje szeroki zakres funkcji i narzędzi, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Oto niektóre z głównych funkcji:

 • Planowanie i harmonogramowanie prac konserwacyjnych
 • Ewidencja i monitorowanie stanu urządzeń oraz maszyn
 • Zarządzanie zleceniami i zgłoszeniami obsługi technicznej
 • Rejestracja i śledzenie historii napraw oraz konserwacji
 • Planowanie i kontrola zapasów części zamiennych
 • Generowanie raportów i analiz dotyczących wydajności i kosztów utrzymania ruchu
 • Integracja z innymi systemami firmy, takimi jak ERP czy systemy monitoringu

Korzyści z zastosowania programu CMMS.net

Wykorzystanie programu CMMS.net w Służbie Utrzymania Ruchu przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Oto kilka z głównych zalet:

 • Zwiększenie efektywności i niezawodności procesów utrzymania ruchu
 • Optymalizacja planowania i wykonywania prac konserwacyjnych
 • Minimalizacja awarii maszyn i urządzeń dzięki regularnym przeglądom i konserwacji
 • Ścisłe monitorowanie stanu technicznego urządzeń i maszyn
 • Redukcja kosztów poprzez optymalne zarządzanie zapasami części zamiennych
 • Poprawa raportowania i analizy danych dotyczących utrzymania ruchu
 • Integracja różnych procesów i systemów w firmie

Dzięki programowi CMMS.net przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami utrzymania ruchu, co przekłada się na większą niezawodność i efektywność działania maszyn i urządzeń. Program ten umożliwia precyzyjne planowanie, monitorowanie i raportowanie wszystkich działań związanych z utrzymaniem ruchu, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy produkcji i minimalizacji przestojów.

Program CMMS.net

Program CMMS.net to nowoczesna aplikacja w technologii ASP.net, C# pracująca na bazie MS SQL server. System klasy CMMS przeznaczony jest dla Służb Utrzymania Ruchu dowolnego przedsiębiorstwa.

Wraz z rozwojem technologicznym trafiają do przedsiębiorstw coraz to nowocześniejsze maszyny i urządzenia. A maszyna, szczególnie taka nowoczesna, lubi zepsuć się w najbardziej dla przedsiębiorstwa niedogodnym momencie. Zdarza się także, że brak jest wiedzy o częstotliwości awarii maszyn.

Osoba planująca produkcje nie zastanawia się czy określona maszyna wykorzystywana w procesie produkcyjnym jest czy nie jest awaryjna, bo szczególnie drobne awarie są usuwane ad hoc i nie są ewidencjonowane w żaden sposób. W celu uporządkowania takich zdarzeń ich oceny, ryzyka i zapobiegania wykorzystuje się informatyczne systemu wspomagania zwane:

CMMS – Computerised Maintenance Management Systems

Program do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS.net

Program do zarządzania utrzymaniem ruchu CMMS.net to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla Służb Utrzymania Ruchu, którego głównym celem jest automatyzacja prac związanych z:

 • prowadzeniem gospodarki remontowej;
 • prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn;
 • zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury technicznej;
 • prowadzeniem gospodarki magazynowej, a w szczególności części zamiennych z dokładnością do terminów ich przydatności czy legalizacji;
 • zarządzaniem zamówieniami na materiały i części zamienne;
 • raportowaniem i generowaniem statystyk.

EWIDENCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

W celu sprawnego zarządzania parkiem maszynowym należy prowadzić ewidencję zawierająca maksymalnie dużo informacji o charakterze technicznym. Ewidencje z której szybko można dowiedzieć się co kryje się pod numerem ewidencyjnym, jaki jest stan techniczny urządzenia, gdzie się ono znajduje, czy jest elementem większej całości, np. linii technologicznej. W programie kartoteki podzielone mamy na Linie technologiczne, maszyny działające w ramach danej linii, niezależne maszyny i urządzenia. Ponadto możemy rejestrować pojazdy w raz ich specyficzną charakterystyką. Rejestr maszyn pozwala na ewidencję stanie licznika roboczogodzin, ilości datach badania UDT lub badań elektrycznych.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

Niektóre maszyny i urządzenia wymagają pewnych okresowo wykonywanych czynnosci, zwanych przeglądami, które wynikają z dokumentacji techniczno ruchowej. W sytuacji, gdy terminy przeglądów nie są dotrzymywane, maszyna traci swoje właściwości, parametry, by w końcu się popsuć. Dla każdej kartoteki maszyn można rejestrować zadania do wykonania w określonym terminie lub po przepracowaniu określonej ilości godzin.

POWIADOMIENIA

W programie Studio CMMS.net wprowadzono możliwość analizowania terminów i dla takich zdarzeń program wyświetla powiadomienia na ekranie w formie informacji oznacoznej kolorem oraz ilością dni przed terminem lub po terminie. Ponadto program może wykorzystać pocztę elektroniczną i wysyłać przypomnienia i powiadomienia na wskazane adresy e-mail.

HISTORIA AWARII MASZYN

Po wystąpieniu awarii priorytetową sprawą staje się jej usunięcie, jednak nie zawsze analiza dostępnych informacji i objawów jest wystarczająca aby szybko i precyzyjnie zlokalizować przyczynę awarii, a więc umożliwić jej szybkie usunięcie. W ocenie przyczyn pomocna może być historia awarii, z której użytkownik dowie się co i kiedy się psuło w danej maszynie, jakie wykonano prace naprawcze i jakie wcześniej ustalono zasady postępowania.

W rejestrze historii programu Studio CMMS.net zachować możemy informacje o awariach, czynnościach eksploatacyjnych, ostrzeżeniach, przeprowadzonych przeglądach a także o modyfikacjach liczników roboczogodzin (kilometrów).

Dla każdego dodanego zdarzenia awarii można dodawać szczegółowy opis, ilość poświęconych roboczogodzin i szacunkowy koszt przeprowadzonych czynności. Możliwości obszernego opisywania zdarzeń i ich analizy program Studio CMMS.net z biegiem czasu staje się wewnętrznym systemem eksperckim podnoszącym znacznie wydajność oraz jakość prowadzonych napraw.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA CZĘŚCI ZAMIENNE

Oprogramowanie Studio CMMS.net wyposażone jest w moduł gospodarki magazynowej w odniesieniu do części zamiennych. Program pozwala na rejestrację przychodów i rozchodów pozycji magazynowych, drukuje dokumenty Pw i Rw. Prowadzi stany magazynowe wg miejsc składowania oraz numerów seryjnych. Dzięki temu program pozwala na bieżąco znać dostępne stany magazynowe, wysyłać zapotrzebowanie do działu zaopatrzenia lub bezpośrednio do dostawców.

Program CMMS.net – nowoczesna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja stworzona w technologii ASP.net oraz C#. System pracuje na bazie MS SQL server i jest przeznaczony dla Służb Utrzymania Ruchu w dowolnym przedsiębiorstwie. Dzięki temu narzędziu, zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie staje się znacznie prostsze i bardziej przejrzyste.

Czym jest CMMS?

CMMS (Computerized Maintenance Management System) to system komputerowy służący do zarządzania utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu, Służba Utrzymania Ruchu może efektywnie zarządzać przeglądami, naprawami oraz konserwacją sprzętu i maszyn.

Jak działa program CMMS.net?

Program CMMS.net działa w oparciu o bazę danych MS SQL server, co pozwala na szybkie i efektywne przetwarzanie informacji. Aplikacja umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji procesów utrzymania ruchu, w tym planowania przeglądów, napraw, konserwacji oraz przeglądów okresowych.

Dodatkowo, program CMMS.net umożliwia tworzenie raportów, analizowanie danych oraz generowanie statystyk, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki temu, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Zalety programu CMMS.net

Program CMMS.net posiada wiele zalet, które przekładają się na efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Do najważniejszych zalet należą:

 • pełna dokumentacja procesów utrzymania ruchu
 • planowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji
 • generowanie raportów i statystyk
 • możliwość analizowania danych
 • szybka reakcja na awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Porządek w narzędziowni
ss_administrator

Porządek w narzędziowni

Utrzymanie porządku w narzędziowni jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dbałość o organizację, oznaczenie narzędzi, regularne czyszczenie oraz prowadzenie ewidencji to nieodzowne elementy. System TCS.net firmy SoftwareStudio stanowi cenne narzędzie w efektywnym zarządzaniu narzędziami, umożliwiając precyzyjną kontrolę, oznaczanie, konserwację oraz monitorowanie narzędzi w narzędziowni.

Dokumenty przydziałów
ss_administrator

Dokumenty przydziałów

Wprowadzenie odpowiednich dokumentów wydań przydziałów oraz wykorzystanie systemu informatycznego, takiego jak program magazynowy, umożliwiają skuteczne zarządzanie odzieżą ochronną, środkami BHP i innymi artykułami podlegającymi amortyzacji. Program taki pozwala na bieżące śledzenie stanów magazynowych, rejestrowanie wydań przydziałów, generowanie raportów i analiz, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Pozycja menu wyświetla listę dopisanych w programie miejsc użytkowania – lokalizacji. W rejestrze dostępne są funkcje dopisania nowej lokalizacji, edycji, podglądu, zestawienia dokumentów obrotu magazynowego oraz zestawienie obecnych stanów magazynowych znajdujących się na wybranej lokalizacji.