Polskie systemy zarządzania gospodarką narzędziową.

Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi to element systemy zarządzania gospodarką narzędziową.

Wsparcie dla działu utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań to kolejne zastosowania w ramach systemy zarządzania gospodarką narzędziową.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową od SoftwareStudio są rozwiązaniami działającymi przez przeglądarkę internetową.

Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane – wypożyczone. Narzędziownia ma zarządzać narzędziami od procesu zakupów, właściwym użytkownikiem, serwisem, aż po ich likwidację.

Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział. Systemy zarządzania gospodarką narzędziową pozwalają na podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową są to nowoczesne programy przeznaczone do komputerowego wspomagania przedsiębiorstw. W szczególności przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp.

W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi. Nowoczesna firma wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania gospodarką narzędziową, jednym z takich narzędzi jest program w technologii Asp.net.

Podstawowa funkcjonalność systemu:

 • Kartoteka narzędzi;
 • Kody kreskowe;
 • Kartoteki kontrahentów;
 • Kartoteki pracowników;
 • Dokumenty obrotu magazynowego:
  • wydawania narzędzi (wypożyczania);
  • przyjmowania narzędzi (zwrotu);
 • Ewidencja według lokalizacji – miejsc użytkowania i składowania;
 • Produkcja narzędzi – lista narzędziowa i technologia produkcji;
 • Zamówienia do dostawców – ewidencja zapotrzebowań na narzędzia;
 • Eksport zestawień, kartotek i dokumentów w wielu różnych formatach m.in. arkusza kalkulacyjny MS Excel, PDF, TXT, CSV, XML.
 • Zestawienia i raportu – możliwość deklarowania własnych.

Program wspomaga efektywne zarządzania i kontrolowanie obiegu narzędzi w firmie. Moduł realizuje następujące zadania:

 • prowadzenie gospodarki magazynowej narzędzi;
 • wypożyczanie;
 • zwroty;
 • przeglądy;
 • likwidacja;
 • magazyn BHP;
 • park maszynowy;
 • rejestrację zamówień do dostawców technologię produkcji narzędzi inwentaryzację.

NARZĘDZIOWNIA miejsce dla narzędzi

W programie możliwe jest przechowywanie dokumentacji, plików i folderów.

NARZĘDZIOWNIA miejsce dla narzędzi

Program udostępnia kalendarze przeglądów i remontów.

NARZĘDZIOWNIA miejsce dla narzędzi

Program posiada proste i zaawansowane raporty.

NARZĘDZIOWNIA miejsce dla narzędzi

Kartoteka narzędzi, zawiera szczegółowe dane na temat każdej przechowywanej pozycji.

NARZĘDZIOWNIA miejsce dla narzędzi

Przeglądanie rejestrów dokumentów wykorzystywanych w narzędziowni.
Systemy zarządzania gospodarką narzędziową - szybkie wypożyczenia

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne. Program przeznaczony do ewidencji sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych. Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia.


Wersja demonstracyjna programu Magazyn Narzędzi.net