Administrator programu magazynowego

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Administrator programu magazynowego

Administrator systemu to kluczowa rola w zarządzaniu naszym programem magazynowym. Ten moduł daje możliwość dostosowania programu do naszych potrzeb. Czasem jest to niezbędne, na przykład gdy zmieniają się zasady kodowania słowników lub skorowidzy. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu.

Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Numeracja

Administrator Programu Magazynowego ma wiele ważnych zadań. Jednym z nich jest obsługa menu NUMERACJA, które zawiera listę różnych rodzajów dokumentów, które można rejestrować w programie. W rejestrze znajduje się funkcja, która pozwala dodawać nowe pozycje do dokumentów oraz zmieniać je w sposób tabelaryczny.

Kartoteka dokumentów zawiera kilka pól informacyjnych. Pierwszym z nich jest pole AKTYWNE, które oznacza, czy pozycja jest aktywna czy nie. Kolejne pole to OPIS, gdzie znajduje się krótki opis pozycji. Następnie mamy pole PRZED, które zawiera pierwsze dwa znaki numeru dokumentu. Kolejne pole to NUMER, który reprezentuje numer ostatniego zapisanego dokumentu w programie.

Warto zwrócić uwagę na pole PO, które jest typem dokumentu i jest zapisywane po numerze dokumentu w kolejności. Ostatnim polem jest ROK TERMIN DO, które wskazuje datę, do której numeracja dokumentów jest ważna.

Warto również zaznaczyć, że gdy wystawiamy dokument w okresie, który nie jest zdefiniowany w tabeli, program automatycznie dodaje nową numerację dokumentów. Jest to szczególnie przydatne na przykład przy rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego, kiedy to trzeba uwzględnić nową numerację. Dzięki temu, administrator programu magazynowego może skutecznie zarządzać dokumentacją i numeracją w programie.

Studio TCS.net moduł Magazyn szukaj

Najważniejsze funkcje konfiguracyjne administratora systemu narzędziownia

Osoba pełniąca funkcję administratora programu jest odpowiedzialna za nadzór nad jego działaniem i ma rozszerzone uprawnienia. Musi również posiadać głęboką wiedzę na temat funkcji i operacji, które oferuje nasz program magazynowy.

  • definiowania użytkowników programu, czyli KTO i CO może robić w programie
  • definiowanie skorowidzy i słowników wykorzystywanych podczas rejestracji danych
  • określenie sposobu numeracji dokumentów
  • ustawienie parametrów globalnych systemu, w tym danych ewidencyjnych drukowanych na dokumentach
  • dostęp do przeglądania dokumentów usuniętych
  • dostęp do przeglądania dziennika zdarzeń

Moduł Administratora to narzędzie, które pozwala nam skutecznie kontrolować dostęp do danych w systemie. To właśnie dzięki niemu możemy zdefiniować, które grupy użytkowników lub indywidualni użytkownicy mają dostęp do konkretnych części systemu.

Ta kontrola obejmuje zarówno cały system, jak i jego poszczególne moduły, rejestry, dokumenty oraz funkcje. Warto podkreślić, że w ramach jednej funkcji możemy określić różne poziomy uprawnień, takie jak prawo do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Administrator programu magazynowego pełni kluczową rolę w organizacji.

Jego obowiązkiem jest zarządzanie różnymi skorowidzami, które są istotne dla efektywnej pracy firmy. Te skorowidze to skorowidz wydziałów, skorowidz miejsc powstawania kosztów MPK, skorowidz stanowisk pracy i skorowidz Państw. Dzięki tym skorowidzom, administrator może sprawnie zarządzać informacjami i zasobami związanymi z programem magazynowym. To ważne, aby te skorowidze były aktualizowane i utrzymywane w dobrej kondycji, ponieważ stanowią one podstawę działania programu.

Wszystkie te elementy współpracują, aby zapewnić płynne funkcjonowanie systemu magazynowego, co przekłada się na efektywność i sukces firmy. Dlatego administrator programu magazynowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu sprawnego działania wszystkich procesów związanych z logistyką magazynową.

Dzięki modułowi Administratora Programu Magazynowego możemy zabezpieczyć nasze dane i zapewnić, że tylko upoważnione osoby będą miały do nich dostęp. To istotny element skutecznego zarządzania magazynem przy użyciu naszego programu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Terminal Motorola MC9190-G
ss_administrator

Terminal Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.

Magazyn w narzędziowni
ss_administrator

Magazyn w narzędziowni

Pozycje menu MAGAZYN zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją przyjęć i wydań narzędzi, likwidacją oraz umożliwia przeglądanie kartotek narzędzi wg typu, rodzaju oraz grupy. Dla pozycji PRZYJĘCIA i WYDANIA szczegółowe pozycje menu wyświetlane są w oknie pulpitu nawigacyjnego. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję PRZYJĘCIA, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY PRZYJĘĆ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów PW. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Integracja SAP
ss_administrator

Integracja SAP

Integracja SAP jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.