Magazyn Narzędzi w firmie

Gospodarka narzędziowa i zarządzanie magazynem narzędzi są kluczowe dla sprawnego działania przedsiębiorstw. Program TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, dostarcza kompleksowego rozwiązania, umożliwiając skuteczne zarządzanie gospodarką narzędziową i magazynem narzędzi. Dzięki zaawansowanym funkcjom programu, użytkownicy mogą prowadzić szczegółową ewidencję narzędzi, kontrolować stan magazynu oraz integrować się z systemem SAP. Program TCS.net stanowi niezastąpione narzędzie dla firm, które dążą do optymalizacji procesów związanych z gospodarką narzędziową i magazynową.

Magazyn Narzędzi w firmie

Magazyn narzędzi w firmie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie firma SoftwareStudio stworzyła program TCS.net, który umożliwia efektywne zarządzanie gospodarką narzędziową i magazynem narzędzi. Program ten oferuje zaawansowane funkcje, które ułatwiają użytkownikom dokładne śledzenie narzędzi oraz kontrolowanie stanu magazynu.

Gospodarka narzędziowa i magazyn narzędzi – Skuteczne zarządzanie z programem TCS.net

Jednym z głównych atutów programu TCS.net jest możliwość prowadzenia szczegółowej ewidencji narzędzi. Dzięki temu firma może dokładnie monitorować, gdzie znajdują się konkretne narzędzia, jakie są ich stany techniczne oraz kiedy wymagają konserwacji lub wymiany. To pozwala uniknąć zbędnych opóźnień w pracy z powodu braku niezbędnych narzędzi.

Ponadto, program TCS.net umożliwia integrację z systemem SAP, co jest niezwykle istotne dla firm, które korzystają z tego systemu do zarządzania swoimi procesami biznesowymi. Dzięki tej integracji, dane związane z gospodarką narzędziową mogą być łatwo synchronizowane z innymi obszarami działalności firmy, co jeszcze bardziej usprawnia procesy.

W rezultacie, program TCS.net jest niezastąpionym narzędziem dla firm, które dążą do optymalizacji swoich procesów związanych z gospodarką narzędziową i magazynową. Dzięki temu rozwiązaniu, firma może skutecznie zarządzać swoimi zasobami narzędziowymi i magazynem, co przekłada się na zwiększenie efektywności i oszczędność czasu oraz środków.

Gospodarka narzędziowa oraz odpowiednie zarządzanie magazynem narzędzi są niezwykle istotne dla efektywności i sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. W dzisiejszych czasach, optymalne zarządzanie narzędziami wymaga zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych. Jednym z takich rozwiązań jest program TCS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio, który umożliwia kompleksowe zarządzanie gospodarką narzędziową i magazynem narzędzi.

Studio TCS.net moduł Kartoteki kontrahenci

Skuteczne zarządzanie gospodarką narzędziową

Gospodarka narzędziowa obejmuje wszystkie czynności związane z zarządzaniem narzędziami w przedsiębiorstwie, takimi jak zakup, ewidencja, rozdział, konserwacja i kontrola narzędzi. Program TCS.net dostarcza narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania gospodarką narzędziową. Dzięki temu programowi, użytkownicy mogą prowadzić szczegółową ewidencję narzędzi, rejestrować zakupy i przypisywać narzędzia do konkretnych pracowników lub projektów.

W programie TCS.net istnieje również możliwość definiowania parametrów narzędzi, takich jak daty przeglądów technicznych, terminy ważności czy koszty eksploatacji. Dzięki temu, użytkownicy mogą planować i kontrolować konserwację narzędzi, unikając awarii i nieprzewidzianych przestojów.

Efektywne zarządzanie magazynem narzędzi

Magazyn narzędzi pełni kluczową rolę w gospodarce narzędziowej, ponieważ to tam przechowywane są narzędzia przed ich wydaniem lub przypisaniem do konkretnych zadań. Program TCS.net umożliwia efektywne zarządzanie magazynem narzędzi, zapewniając pełną kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi.

Dzięki programowi TCS.net, użytkownicy mogą tworzyć kartoteki magazynowe, rejestrować przyjęcia i wydania narzędzi, a także śledzić ich lokalizację w magazynie. Program umożliwia również kontrolę ilościową narzędzi oraz generowanie raportów i analiz związanych z magazynem narzędziowym.

Integracja z systemem SAP

Jednym z kluczowych atutów programu TCS.net jest możliwość integracji z systemem SAP. Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności programu TCS.net w kontekście zarządzania narzędziami, jednocześnie mając dostęp do innych istotnych danych i procesów w systemie SAP.

Integracja z systemem SAP pozwala na synchronizację danych, takich jak dostawcy, kontrahenci, zamówienia czy faktury, między programem TCS.net a systemem SAP, eliminując potrzebę podwójnego wprowadzania danych i zapewniając spójność informacji.

MAGAZYN NARZĘDZI – Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie.

W dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi w Magazyn Narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji)

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazyn narzędzi (narzędziownia) na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. W Magazynie Narzędzi zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu wybiera się w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję ZWROTY, wyświetla się rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

Domyślnie w rejestrze wyświetlają się dokumentu z ostatnich 3 miesięcy sortowane malejąco, czyli na górze wyświetlają się ostatnio wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny dokumentu nadaje się automatycznie i wyświetla się w pasku zadań. W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetla się kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi). Ponadto w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji.)

Co to jest gospodarka narzędziowa?

Gospodarka narzędziowa to systematyczne zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwie. Obejmuje ona procesy związane z zakupem, magazynowaniem, rozdzielaniem, konserwacją i utylizacją narzędzi. Celem gospodarki narzędziowej jest zapewnienie dostępności odpowiednich narzędzi w odpowiednim czasie i miejscu oraz minimalizacja kosztów związanych z ich użytkowaniem.

Jakie korzyści przynosi gospodarka narzędziowa?

Efektywne zarządzanie narzędziami przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala na zwiększenie wydajności pracy, poprawę jakości wykonywanych prac oraz ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem narzędzi. Dzięki gospodarce narzędziowej przedsiębiorstwo może również lepiej kontrolować swoje zasoby i uniknąć niepotrzebnych zakupów.

Co to jest magazyn narzędzi?

Magazyn narzędzi to miejsce, w którym przechowywane są narzędzia wykorzystywane w przedsiębiorstwie. W magazynie narzędzi powinny być przechowywane narzędzia w sposób zorganizowany i bezpieczny. Magazyn narzędzi powinien być również wyposażony w odpowiednie oznaczenia, aby umożliwić łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnych narzędzi.

Jakie narzędzia mogą być przechowywane w magazynie narzędzi?

W magazynie narzędzi mogą być przechowywane różnego rodzaju narzędzia, takie jak: klucze, młotki, wiertarki, piły, noże, śrubokręty, szczypce, narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne i wiele innych.

Jakie oprogramowanie może pomóc w zarządzaniu gospodarką narzędziową?

W zarządzaniu gospodarką narzędziową pomocne może okazać się oprogramowanie takie jak TCS.net firmy SoftwareStudio. TCS.net to system informatyczny, który umożliwia zarządzanie narzędziami w przedsiębiorstwie. Dzięki TCS.net można łatwo kontrolować stan magazynowy, rejestrować ruchy narzędzi, planować przeglądy i konserwacje oraz generować raporty i analizy.

Jakie korzyści przynosi zastosowanie oprogramowania TCS.net?

Zastosowanie oprogramowania TCS.net przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala ono na lepszą kontrolę nad narzędziami i zwiększenie ich dostępności. Dzięki TCS.net można również zminimalizować koszty związane z utrzymaniem narzędzi oraz poprawić jakość wykonywanych prac. Oprogramowanie TCS.net umożliwia również łatwe generowanie raportów i analiz, co pozwala na lepsze planowanie działań w przyszłości.

Magazyn rodzaje:

Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi

Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.,

BHP – służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp.

Narzędzi pozwala definiować dodatkowe pomocnicze kartoteki:

 • kartoteka rodzajów narzędzi (np. wiertarki, szlifierki, suwmiarki)
 • kartoteka miejsc użytkowania (działy, budowy, stanowiska kosztów)
 • lokalizacje magazynowe, stanowiska pracy
 • grupy pracownicze – brygady

Kartoteki – zakres funkcjonalny

Funkcja służy do rejestrowania opisu wszystkich narzędzi, przyrządów, sprawdzianów, środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów podlegających wypożyczaniu. Identyfikator narzędzia można nadawać automatycznie, albo też ręcznie przez użytkownika. Zakres funkcjonalny kartoteki można dostosować według potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy, czyli zakres ustalonych uprawnień pracownika – określone role. Najczęściej wykorzystywany zakres:

 • indeks narzędzia, z systemu ERP a także dostawcy
 • numer ewidencyjny działu kontroli przyrządów pomiarowych
 • nazwa narzędzia
 • rodzaj narzędzia
 • lokalizacja – miejsce składowania narzędzia
 • identyfikator kodu kreskowego
 • termin następnej kontroli technicznej i legalizacji narzędzia, czasookres wykonywania kontroli
 • określenie stanów minimalnych i maksymalnych
 • stan dostępny i stan księgowy
 • jednostka miary
 • cena zakupu
 • zdjęcia
 • opis – dowolny komentarz
 • status narzędzia – określa czy narzędzie jest aktywne, czy zlikwidowane
 • przypisanie odchyłki dolnej i górnej dla sprawdzianu

Magazyn Narzędzi – parametry badań

Opcja pozwala przypisać do danej kartoteki (narzędzia) dowolną ilość parametrów badań technicznych jakie należy wykonać przy przeglądach.

Rejestr narządzi

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do wszystkich kartotek asortymentowych. W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki, dopisania parametrów badań, przeglądania historii obrotów magazynowych.

Zakładka Dane Ewidencyjne

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta. 

Magazyn Narzędzi – zakładka Dane Uzupełniające

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Zakładanie kartoteki

Funkcja dopisania uruchamia się przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.
Zakładkę Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawiają w tej zakładce zależą od wybranej grupy towarowej.

Zakładka Dostawcy

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców, a także wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

magazyn narzędzi

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Kartoteki narzędzi
ss_administrator

Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.

Program magazynowy
ss_administrator

Program magazynowy

Korzystanie z programu magazynowego w narzędziowni przynosi wiele korzyści. Dzięki temu programowi można łatwo i szybko kontrolować stan magazynowy, śledzić ruch towarów oraz generować dokumenty związane z obrotem towarowym. Aby program magazynowy był skuteczny w narzędziowni, musi spełniać pewne wymagania, takie jak łatwość obsługi oraz dostosowanie do specyfiki narzędziowni.

Usługi informatyczne
ss_administrator

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne mają ogromne znaczenie dla narzędziowni, umożliwiając im efektywne zarządzanie, kontrolę i monitorowanie zasobów narzędziowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym narzędziownia może zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność operacyjną, minimalizować straty i koszty, a także poprawić bezpieczeństwo pracy.