StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń, czyli wypożyczanie narzędzi. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) .

Wypożyczanie narzędzi z magazynu za pomocą programu komputerowego.

Dzięki zastosowaniu programu Magazyn Narzędzi została uchwycona wartość narzędzi będących na stanie magazynu wypożyczalni. Program informuje natychmiast o stanie wypożyczalni oraz o pracownikach korzystających z danego narzędzia, albo też urządzenia. Zastosowanie programu w narzędziowni powoduje lepsze, ale też efektywniejsze wykorzystanie posiadanych narzędzi.

Rejestruje się wszystkie ruchy na kartotece magazynowej:

  • zakup narzędzia,
  • likwidacja,
  • sprzedaż,
  • wypożyczenie,
  • zwrot.

Obsługujący posiada informacje o aktualnym stanie i planowanych terminach zwrotu. Dzięki zastosowaniu wspomagania programem sprawniej funkcjonuje wypożyczalnia a także racjonalnie wykorzystuje się posiadane zasoby, łatwiej i precyzyjniej można planować zakup nowych urządzeń.

Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane są z pracownikiem, albo też kontrahentem, których ewidencja może ;odbywać się w sposób tradycyjny, czyli poprzez wybór z listy albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji.

zestaw narzędzi pracownika - SoftwareStudio. <a href=System Utrzymania Ruchu, Wypożyczanie narzędzi” class=”wp-image-13484″/>

Wypożyczanie narzędzi

Zwroty narzędzi do dostawcy

Wypożyczone maszyny czy urządzenia należy zwrócić do dostawy jednocześnie ewidencjonując takie wydanie w programie magazynowym. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY ZWROTÓW DO DOSTAWCY, czyli wyświetla się rejestr dokumentów zwrotów. Dokumenty grupują się wg numeru dokumentu. W polu WYPOŻYCZALNIA przez przycisk listy rozwijanej wyświetla się kartoteka wypożyczalni. Wybór wypożyczalni usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa kontrahenta, a także lista kartotek zawęża się do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej wydano za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu wybiera się w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję ZWROTY. Po czym wyświetla się rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

Dokumenty grupuje się według numeru dokumentu. Domyślnie w rejestrze wyświetlają się dokumentu z ostatnich 3 miesięcy. Są sortowane malejąco, czyli na górze wyświetlają się ostatnio wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny dokumentu nadaje się automatycznie i wyświetla się w pasku zadań.
W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetlana jest kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zwęża się do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Wynajem narzędzi od dostawców

Firmy budowlano remontowe często dokonują wynajmu specjalistycznych narzędzi lub maszyn. Za pomocą programu Magazyn w Narzędziownia możemy rejestrować dokumenty wypożyczeń takich urządzeń prowadząc ewidencję ilościowo wartościową. Wypożyczone przedmiotu wchodzą na stan narzędziowni i podlegają dalszej ewidencji w standardowy sposób. jednakże wydzielony rejestr takich wypożyczeń od dostawcy pozwala na weryfikację KOMU i KIEDY należy zwrócić wypożyczone mienie. Ponadto możemy kontrolować koszty związane z wynajmem

Wypożyczenia przez pracowników

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza wypożyczeń. Z menu w górnej części ekranu wybiera się w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA. Natomiast pulpicie nawigacyjnym wybiera się menu DOKUMENTY WYPOŻYCZEŃ – wyświetla się rejestr dokumentów wypożyczeń.

Dokumenty grupuje się wedługg numeru dokumentu. W rejestrze Wypożyczeń dostępne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania uwag, podglądu oraz wydruku. Dopisanie nowego dokumentu Wypożyczenia (NW) można uruchamiać przez potwierdzenie polecenia DOPISZ lub wybór menu z pulpitu nawigacyjnego NOWE WYPOŻYCZENIE. Na ekranie wyświetla się formularz dopisania dokumentu. W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetla się kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zawęża się do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.


narzędziownia, Zarządzanie gospodarką narzędziową

Narzędziownia – zwrot narzędzi

Wypożyczone maszyny czy urządzenia należy zwrócić do dostawcy (wypożyczalni)  jednocześnie ewidencjonując taki zwrot w programie magazynowym. Zobacz wersję DEMONarzędziownia Zwrot narzędzi do magazynu ZWROT NARZĘDZI DO MAGAZYNU – Zwrot narzędzi przez pracowników lub kontrahentów rejestrowana Więcej…
narzędziownia, badanie narzędzi

Inwentaryzacja narzędzi

INWENTARYZACJA NARZĘDZI Dokumenty spisu z natury Dokumenty spisu z natury, inwentaryzacja, wprowadza się informacje dotyczące cen ewidencyjnych, jak również ilości faktycznych. Zobacz wersję DEMONarzędziownia Inwentaryzacja w magazynie Arkusz różnic inwentaryzacyjnych…. Magazyn Narzędzi Oprogramowanie OPROGRAMOWANIE MAGAZYN Więcej…
wypożyczanie narzędzi, sorty odzieżowe program

Program do ewidencji narzędzi

Gospodarka magazynowa wypożyczalni podlega tym samym regułom ewidencji co zwykły magazyn. Jednakże specyfika szczegółowości rejestracji danych wymaga specjalnego dedykowanego oprogramowania – programu do ewidencji narzędzi. Magazyn Narzędzi to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką Więcej…
serwerowania, cloud computing, chmura prywatna

Serwery Microsoft i .NET

SERWERY MICROSOFT I .NET – Serwery Microsoft i .NET Microsoft .NET Dzięki Microsoft® .NET firmy mogą obecnie przekształcać kluczowe procesy biznesowe w usługi Web Service. Począwszy od terminarza w gabinecie lekarskim, poprzez katalog książek w Więcej…