Wypożyczanie narzędzi

Program TCS.net to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się wypożyczaniem narzędzi. Dzięki niemu wypożyczanie narzędzi staje się prostsze i bardziej przejrzyste, a także umożliwia prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz magazynu narzędzi. Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, warto rozważyć wykorzystanie programu TCS.net.

Wypożyczanie narzędzi

Program TCS.net stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania wypożyczalnią narzędzi. Dzięki niemu, wypożyczanie narzędzi z magazynu staje się bardziej efektywne i zautomatyzowane. Organizacje mogą łatwo rejestrować wszystkie operacje wypożyczeń, zapewniając dokładność i kontrolę nad procesem. Program TCS.net przyczynia się do usprawnienia zarządzania wypożyczalnią narzędzi oraz poprawy efektywności działań w zakresie gospodarki magazynowej.

Program TCS.net

Sprawnie zarządzaj wypożyczalnią narzędzi

Wypożyczanie narzędzi zyskuje na efektywności dzięki programowi TCS.net. To rozwiązanie idealne dla firm zajmujących się wypożyczaniem narzędzi. Dzięki niemu cały proces staje się łatwiejszy i bardziej przejrzysty. Program TCS.net umożliwia prowadzenie dokładnej ewidencji wypożyczeń oraz kontrolę nad stanem magazynu narzędzi.

Narzędziownia, która korzysta z programu Studio TCS.net, może cieszyć się wieloma korzyściami. Po pierwsze, dzięki temu oprogramowaniu, zarządzanie wypożyczonymi narzędziami staje się znacznie bardziej efektywne. Możesz śledzić, które narzędzia są aktualnie wypożyczone, kiedy mają być zwrócone i do kogo zostały wypożyczone.

Dodatkowo, program TCS.net pozwala na bieżące monitorowanie stanu magazynu narzędzi. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad dostępnymi zasobami i możesz łatwo zarządzać uzupełnianiem brakujących narzędzi. To zdecydowanie ułatwia planowanie i kontrolę nad zapasami.

Efektywne wypożyczanie narzędzi z magazynu

Jeśli prowadzisz firmę wypożyczającą narzędzia, warto rozważyć wykorzystanie programu TCS.net. To narzędzie, które poprawi efektywność twojej działalności i pozwoli ci skupić się na obsłudze klientów, zamiast martwić się o organizację wypożyczeń i stan magazynu narzędzi. Dzięki TCS.net, wypożyczanie narzędzi staje się prostsze i bardziej efektywne.

Program TCS.net to innowacyjne oprogramowanie, które umożliwia organizacjom sprawną obsługę wypożyczalni narzędzi. Dzięki temu programowi, wypożyczanie narzędzi z magazynu staje się łatwiejsze i bardziej efektywne. Pracownicy lub kontrahenci mogą skorzystać z formularza wypożyczeń, który umożliwia rejestrowanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wypożyczenia.

Zarządzanie narzędziownią za pomocą programu TCS.net

Program TCS.net umożliwia pełne zarządzanie narzędziownią poprzez centralną platformę komputerową. Narzędzia, które znajdują się w narzędziowni, są wydawane pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza wypożyczeń dostępnego w programie. Dzięki temu, organizacje mają pełną kontrolę nad procesem wypożyczania, a wszystkie operacje związane z gospodarką magazynową są rejestrowane i łatwo monitorowane.

Korzyści wynikające z programu TCS.net

Wykorzystanie programu TCS.net w wypożyczalni narzędzi przynosi liczne korzyści. Oto kilka z nich:

  • Automatyzacja procesu wypożyczania narzędzi, eliminująca potrzebę prowadzenia tradycyjnych papierowych dokumentacji.
  • Sprawniejsze zarządzanie zapasami narzędzi w magazynie.
  • Dokładne rejestrowanie danych dotyczących wypożyczeń, takich jak dane wypożyczającego, rodzaj narzędzi i termin zwrotu.
  • Pełna kontrola i monitoring operacji wypożyczeń.

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję WYPOŻYCZENIA, w pulpicie nawigacyjnym należy wybrać menu DOKUMENTY WYPOŻYCZEŃ. Wyświetla się rejestr dokumentów wypożyczeń.

W rejestrze Wypożyczeń dostępne są funkcje: dopisania, edycji, dopisania uwag, podglądu oraz wydruku.

Firmy budowlano-remontowe często dokonują wynajmu specjalistycznych narzędzi lub maszyn. Za pomocą programu Magazyn Narzędzi.net możemy rejestrować dokumenty wypożyczeń takich urządzeń prowadząc ewidencję ilościowo wartościową za pomocą programu WYPOŻYCZANIE NARZĘDZI.

Wypożyczone przedmiotu wchodzą na stan narzędziowni i podlegają dalszej ewidencji w standardowy sposób. Wydzielony rejestr takich wypożyczeń od dostawcy pozwala na weryfikację KOMU i KIEDY należy zwrócić wypożyczone przedmioty. Ponadto możemy kontrolować koszty związane z wynajmem. Dokumenty w programie można rejestrować z sposób tradycyjny za pomocą klawiatury i myszki lub z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji np. za pomocą kodów kreskowych.

Ewidencja wypożyczeń wymaga zdefiniowania kartotek magazynowych, czyli pozycji towarowych, które można wypożyczać. W związku z tym pierwszym krokiem, aby móc realizować wypożyczenia jest utworzenie w programie kartotek. Program pozwala prowadzić ewidencje kartotek magazynowych rejestrując wiele informacji pozwalających dzielić kartoteki wg dowolnych cech, typów i rodzajów. Zakładając kartotekę magazynową wypełnia się formularz z kilkoma zakładkami.

DANE EWIDENCYJNE

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

PARAMETRY KARTOTEKI

Zakładki Parametry oraz Parametry Techniczne pozwalają na wpisanie wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego. Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawią w tej zakładce uzależnione są od wyboru grupy towarowej.

DOSTAWCY

Zakładkę Dostawcy wypełniamy w trybie edycji kartoteki, w której jest możliwość przypisania większej ilości dostawców, a także wypożyczających dane narzędzie. Informacje dotyczące wypożyczanie narzędzi zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

ZAŁĄCZNIKI

Zakładka ZAŁĄCZNIKI umożliwia dołączenia do kartoteki narzędzia dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG, dla których program automatycznie generuje miniaturki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświetla się oryginalne zdjęcie.

Instrukcja programu narzędziownia PDF

Pobierz dokumentacje PDF

Program do wypożyczalni TCS.net

Wypożyczanie narzędzi z magazynu za pomocą programu komputerowego

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie programów komputerowych w swojej działalności. Takie rozwiązanie pozwala na usprawnienie procesów biznesowych, a także na oszczędność czasu i pieniędzy. Jednym z takich programów jest TCS.net – program do wypożyczalni narzędzi.

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza wypożyczeń

Dzięki programowi TCS.net wypożyczanie narzędzi z magazynu staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza wypożyczeń. W formularzu tym znajdują się informacje o wypożyczanym narzędziu, terminie wypożyczenia oraz danych osoby wypożyczającej.

Program TCS.net umożliwia również prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz magazynu narzędzi. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować ilość narzędzi w magazynie oraz terminy zwrotu wypożyczonych narzędzi.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Ewidencja rezerwacji transportu
ss_administrator

Ewidencja rezerwacji transportu

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) wraz z tworzeniem harmonogramów per magazyn i rampa (brama). Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.

Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Otrzymując oferty od dostawców, przyszedł czas na złożenie zamówienia. Warto zaznaczyć, że zamówienie może dotyczyć zakupu lub wypożyczenia narzędzi. W naszym rejestrze zamówień dostępne są funkcje edycji, podglądu oraz wydruku. Dzięki nim można sprawnie zarządzać procesem zamawiania narzędzi w programie Studio TCS.net.